De gemachtigde ambtenaar van het Vlaams Gewest heeft deze week nu ook de bouwvergunning van de drie windmolens aan de Molekens (Hoevereveld) geweigerd. Eerder deze maand had de provincie ook al de milieuvergunning geweigerd, telkens na een negatief advies van het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals. 

De Herentalse sp.a is blij met deze weigering in een dossier waar de sp.a van in het prille begin, samen met de buurtbewoners, verzet tegen aangetekend heeft.