De dialoog tussen directie en vakbonden bij bpost wordt hervat, maar helaas te laat, waardoor acties niet meer konden worden afgewend. De vakbonden kondigde een stakingsactie aan van 5 dagen in de verschillende takken van het bedrijf. “De cijfers liegen er niet om. Bpost telt vandaag 340 openstaande vacatures voor postbodes. Het overheidsbedrijf heeft dit jaar alleen al 280 000 openstaande overuren en veertienduizend openstaande verlofdagen. Elke dag blijven tientallen postbedelingen onuitgevoerd, waardoor de post niet of veel te laat aankomt. Dat kan zo niet verder”, zegt Kamerlid voor sp.a David Geerts. “De werkdruk is zo hoog geworden dan niemand nog het bos door de bomen ziet en mensen één voor één afhaken.” Geerts stelt voor om een kwart van het uitgekeerde dividend aan de overheid te investeren in opleiding, begeleiding en aanwerving van postbodes.

“Postbodes krijgen hun ronde niet meer afgewerkt. Ze moeten vroeger beginnen en later werken. De overuren kunnen niet gerecupereerd worden omdat ze anders het werk niet gedaan krijgen. In sommige gemeenten wordt de post nog maar 1 keer per week bedeeld.  Dat heeft evident ook gevolgen voor de klanten. Het meest schrijnende verhaal kwam van een familie die me vertelde dat hun rouwbrieven pas na de begrafenis werden bezorgd”, zegt Geerts.

“De regering heeft de mond vol als het gaat over werkbaar werk. Het zou bevoegd minister De Croo sieren mocht hij ook in werkbaar werk investeren als het over onze overheidsbedrijven gaat.” Vier maanden geleden al stelde David Geerts vragen aan de CEO van bpost hoe hij de werkdruk zou verlagen en de job van postbode opnieuw aantrekkelijk zou maken. “Ik kan alleen maar vaststellen dat er in de loop van die vier maanden niets is gebeurd om de situatie van postbodes te verbeteren. De voorstellen waaraan gewerkt zou worden, blijven op het terrein dode letter.”  

David Geerts stelt voor dat minister De Croo aan bpost het signaal geeft dat het een kwart van haar dividend kan gebruiken om te investeren in werkbaar werk van de postbodes. Zo heeft bpost 33 miljoen euro extra om in opleiding, begeleiding en aanwerving van postbodes te investeren. Enkel door in mensen te investeren, ga je de vicieuze cirkel doorbreken waarin het bedrijf zich vandaag bevindt”, besluit David Geerts.  

Ik vraag minister Decroo daarom uitdrukkelijk om de directie van bpost om de hand te reiken naar de sociale partners en het personeel van bpost. Het personeel dat vandaag erg grote inspanningen levert. Helaas hebben we van die geste van de directie tot op vandaag weinig gezien. De minister vroeg om een sociale dialoog en wou antwoorden op de vraag welke inspanningen geleverd zouden worden door de directie om de openstaande vacatures in te vullen. Tot op vandaag blijft de directie het parlement het antwoord schuldig.