In de vorige legislatuur werd brandveiligheid voor jeugdlokalen als prioriteit van het Vlaamse jeugdbeleid naar voren geschoven. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om hierin te blijven investeren. Ik vroeg aan minister Gatz hoe hij dit zal doen, nu de sturing vanuit de Vlaamse overheid verdwijnt.

In het advies van de Vlaamse Jeugdraad op het eindverslag van het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams Actieplan Kinderrechten staat het volgende te lezen: "De Vlaamse overheid heeft veel aandacht besteed aan veilige, duurzame en toegankelijke infrastructuur voor de activiteiten van kinderen, jongeren en hun verenigingen. In het lokaal jeugdbeleid was de prioriteit brandveiligheid in de periode 2010-2013, in combinatie met de samenaankoop van brandveiligheidsmateriaal, een succes. Het is belangrijk om de realisaties van deze prioriteit op te volgen en erin te blijven investeren op het vlak van onderhoud om hogere investeringen in de toekomst te vermijden.”

In zijn beleidsnota gaf de minister reeds aan dat brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt blijft, maar door de inkanteling van de sectorale subsidies in het Gemeentefonds blijven er vanuit Vlaanderen niet veel sturingsmogelijkheden meer over. De minister wil de knowhow van Vlaanderen wel ter beschikking stellen aan de gemeenten om de brandveiligheid van hun jeugdlokalen te verbeteren. De Ambrassade beschikt hier over een belangrijke rol. De minister bevestigde bovendien dat het onderwerp zal meegenomen worden in de monitoring van het lokale jeugdbeleid.

Het volledige verslag is hier terug te vinden.