Eigenaars van een huisdier zullen in de toekomst door het aanbrengen van een sticker aan hun raam of gevel kunnen aangeven dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning. Zo kunnen de brandweerploegen in één oogopslag vaststellen over hoeveel dieren het gaat. De brandweer kan dan wanneer de situatie het toelaat een reddingsoperatie aanvatten en ook de dieren in veiligheid brengen. Dit voorstel deed sp.a gemeenteraadslid Guy Reynebeau naar aanleiding van een dergelijk initiatief van de brandweerzone Westhoek. De Burgemeester toonde zich na overleg met de brandweerkolonel bereid om een dergelijk project uit te werken. Daniël zal het voorstel voorleggen aan het Zonecollege. “Zoals Westhoek voor ons een voorbeeld was, wordt Gent ondertussen ook een voorbeeld voor vele andere brandweerzones.

Dierenliefhebbers in gans het land waarderen het initiatief en zullen er graag aan meewerken, daar ben ik van overtuigd,“ stelt Guy Reynebeau.