De transportsector in ons land staat onder druk door de Europese vrijmaking van de markt. Buitenlandse arbeiders werken soms aan 3€ per uur en leven in hun vrachtwagen of containers, een soort van moderne slavernij. Bovendien worden goedwerkende Belgische bedrijven hierdoor weggeconcurreerd. Hierdoor zijn er in ons land al meer dan 4.000 banen verloren in de transportsector.  Europa legt dan wel regels op, maar die zijn te beperkt of kunnen te gemakkelijk omzeild worden. Door initiatieven vanuit de regering en het parlement proberen de actievoerders het tij te keren en het thema hoog op de politieke agenda’s te houden. Zo hopen ze ook tewerkstellingskansen te geven aan onze vrachtwagenchauffeurs en gelijke arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse chauffeurs. 

Peter Boets van het tranportbedrijf S’Jegers maakt duidelijk dat het hier om concurrentievervalsing gaat: “Het wordt als Belgisch transportbedrijf steeds moeilijker om te concurreren met concurrenten die werken met goedkope, buitenlandse chauffeurs. Zij betalen hun chauffeurs een hongerloon uit en betalen nauwelijks sociale bijdragen. Zo kunnen ze lagere tarieven hanteren en laten ons niet meer toe om te werken met onze eigen goedwerkende en betrouwbare Belgische chauffeurs.” 

Carine Dierckx, van ABVV-BTB erkent die tendens en maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in de sector: “De transportsector kent een ernstig probleem van sociale dumping. Door oneerlijke concurrentie worden ondernemingen en werknemers die wel sociale bijdragen en rechten respecteren simpelweg uit de markt geprijsd.” 

Sp.a-kandidaat en mede-organisator Jan Bertels is ervan overtuigd dat het hier om een gebrek aan regelgeving gaat sinds  de vrijmaking van de Europese markt: “Europa legt dan wel regels op, maar die zijn te beperkt of kunnen te gemakkelijk omzeild worden. De cabotageregel stelt bijvoorbeeld dat aansluitend op een rit van internationaal vervoer en in de tijd beperkt tot 7 dagen, maximaal 3 ritten van nationaal transport mogen worden uitgevoerd door een vrachtwagen. Na deze 3 ritten moet de vrachtwagen zich opnieuw van het grondgebied verwijderen.” 

Kamerlid David Geerts treedt hem bij: "Deze regel valt vandaag heel moeilijk te controleren. Men hoeft immers maar in het bezit te zijn van een vrachtbrief voor de lading van de rit in kwestie en op de tachograaf kan men niet aflezen wanneer de vrachtwagen het grondgebied heeft verlaten." 

Daarom dient Geerts nu samen met Karin Temmerman een wetsvoorstel in dat de verplichting invoert om de vrachtbrieven één maand bij te houden in een register. Zo kunnen de inspectiediensten het traject van de vrachtwagen echt reconstrueren en dus ook veel beter de cabotageregel controleren. Het voorstel voert ook boetes in voor het niet of niet correct bijhouden van deze vrachtbrieven. 

Een tweede wetsvoorstel van beide kamerleden wil kordater en geloofwaardiger optreden tegen tachograaffraude. Het voorstel verhoogt drastisch de boetes: van minimum 50 en maximum 10.000 euro vandaag gaat dit naar minimum 500 tot maximum 50.000 euro. Het voorstel trekt ook de mogelijke gevangenisstraf op (8 dagen tot 6 maanden wordt 2 maanden tot een jaar) en voert de mogelijkheid in voor de rechter om een rijverbod op te leggen aan diegene die de fraude organiseert. Vaak worden de chauffeurs daartoe onder druk gezet door hun overste en daarom moet de rechter het rijverbod ook aan die overste kunnen opleggen. 

Sp.a-fractieleidster in de Kamer Karin Temmerman: "Het is dringend nodig om de tachograaffraude doeltreffender en harder te bestrijden. Het negeren van de rij- en rusttijden zorgt niet alleen voor gezondheidsproblemen voor de chauffeurs, maar is vooral een gevaar voor de verkeersveiligheid. De jaarlijkse maatschappelijke kost van ongevallen ten gevolge van het niet respecteren van rij- en rusttijden bedraagt zo maar eventjes 2,8 miljard euro." De Kamerleden zijn ervan overtuigd dat deze twee concrete maatregelen een serieuze versterking betekenen voor de strijd tegen de sociale dumping. 

Minister van Werk Monica De Coninck wijst er op dat ook de federale regering van de strijd tegen sociale duming een prioriteit heeft gemaakt met de recente goedkeuring van het ‘actieplan sociale dumping’. In dat plan zitten niet alleen meer en gerichtere controles, het bevat ook een gerechtelijk sluitstuk voor de bestrijding van deze sociale dumping. De Coninck haalt ook aan dat er vandaag in het Europees Parlement wordt gestemd over de handhavingsrichtlijn: “Ik ben blij dat het dossier niet alleen in ons land maar ook in Europa op de agenda staat. We zullen blijvend moeten hameren op een sluitende oplossing. Want werknemersrechten, sociale bescherming én eerlijke concurrentie zijn cruciaal in het Europa van morgen. Dat kan enkel solidair zijn, of het zal niet zijn.” 

Meer info:

David Geerts 0475/29.92.06, david.geerts@dekamer.be

Jan Bertels 0478/26.14.54, schepen.jan.bertels@herentals.be

Karin Temmerman 0476/23.42.98, karin.temmerman@dekamer.be

Kristel Vervloessem (woordvoerster Monica De Coninck) 0474/87.08.45, kristel.vervloessem@deconinck.belgium.be