Ides Nicaise, onderwijsexpert KU Leuven, brengt samen met een tiental professoren van vier verschillende universiteiten het boek 'Het onderwijsdebat. Waarom een hervorming van het secundair onderwijs broodnodig is’ gaan uitbrengen. “Wij zijn uitgesproken voorstanders van een hervorming van het secundair onderwijs en van de invoering van een brede eerste graad”, zegt Nicaise.

Het onderzoek van Nicaise en zijn collega’s toont aan dat het later beslissen over de studiekeuze de impact van de sociale afkomst op schoolprestaties vermindert. Dat leidt niet tot kwaliteitsverlies. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat een vroege studiekeuze (op 12 jaar) geen meerwaarde heeft voor sterke leerlingen, terwijl ze de impact van de sociale afkomst op de leerprestaties wel vergroot.

“Een brede eerste graad is geen keurslijf, zoals sommigen het voorstellen”, aldus Nicaise. “De leerlingen hebben een gemeenschappelijk lessenpakket. Maar binnen dat pakket kunnen sterke leerlingen perfect worden uitgedaagd en zwakkere leerlingen worden bijgewerkt.”

Eerder bleek ook uit het Internationaal PIAAC-onderzoek van de OESO en het PISA-onderzoek dat de onderwijshervorming broodnodig is. “Volgens deze onderzoeken doen onze topstudenten het nog altijd uitstekend, alleen zijn ze met minder. De groep leerlingen die het basisniveau niet haalt, vergroot”, verduidelijkt Pascal Smet.