Het concept Brede School krijgt concreet vorm. Het burgerinitiatief 'Toekomst van Brugge' zorgde ervoor dat dit in een stroomversnelling geraakte: een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking tussen burgers, verenigingen en het stadsbestuur tot mooie projecten kan leiden.  

Het stadsbestuur heeft het idee van Brede school voorzien in het beleidsprogramma. Ook in de meerjarenbegroting hebben we middelen voorzien om dit interessante concept in Brugge op te starten. Het is dus niet nieuw en er waren de afgelopen jaren al inspanningen gedaan, maar het is uiteindelijk een groep van burgers, directies, ouders, … geweest die voor de versnelling heeft gezorgd.

burgerinitiatief 'Toekomst van Brugge' zorgde voor versnelling

Tijdens de drie toekomstateliers vorig jaar van ‘de Toekomst van Brugge’, het platform voor burgerinitiatief van de stad Brugge, heeft deze groep een concreet en haalbaar voorstel uitgewerkt. De groep is ontstaan nadat één burger het idee had ingediend en anderen zich hebben gemeld om eraan mee te werken. We zijn dan ook heel blij dat deze groep van mensen samen met het stadsbestuur in deze testfase een rol wil blijven opnemen. 

Tegen volgend jaar zullen we een systeem ontwikkeld hebben waarbij we zoveel mogelijk scholen, buurten, verenigingen, … de kans geven om samen te werken. Als stad willen we dit trekken, vanuit de dienst flankerend onderwijs en samen met vele andere diensten zoals de jeugddienst, de sportdienst, de preventiedienst, …. maar rekenen uiteraard op een goede samenwerking met het onderwijs en verenigingsleven.

Brede school gaat over veel meer dan onderwijs alleen en biedt kansen om leefbaarheid in verschillende, zeker kwetsbare buurten, te verhogen. Het is een prachtig voorbeeld van slim en gedeeld omgaan met infrastructuur en ruimte, wat ook verder wordt uitgewerkt in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat in de maak is. We hebben geen ruimte over in Brugge en moeten dus alternatieven vinden. Ruimte delen over sectoren en groepen heen, leidt bovendien tot nieuwe contacten tussen jeugd, buurtbewoners, senioren, ….

Voor meer info, klik hier