Als het van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) afhangt, wordt een energiezuinige renovatie van woningen binnenkort beloond met een verlaagde onroerende voorheffing. Het Bredense gemeentebestuur trekt aan de alarmbel: de minister doet een voorstel die een niet te onderschatten invloed heeft op de inkomsten van de lokale besturen. De vraag stelt zich dan ook hoe de Vlaamse overheid de inkomsten die de lokale besturen zullen missen door deze aangekondigde maatregel zal compenseren.

Voor zowat alle gemeenten vormen de opcentiemen op de onroerende voorheffing één van de belangrijkste bronnen van inkomsten, samen met de aanvullende personenbelasting. Van alle onroerende voorheffing die huiseigenaars betalen, vloeit uiteindelijk minstens zo’n 80% naar de gemeenten. Het voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) om forse kortingen of zelfs kwijtschelding van onroerende voorheffing toe te kennen aan wie energiezuinig verbouwt, snijdt dan ook rechtstreeks in de buidel van de Vlaamse gemeenten.

 

Centen van de  lokale besturen

 “Wij zijn niet a priori tegen het voorstel van de minister, want wie kan nu tegen het energiezuiniger maken van woningen zijn, maar vinden het vreemd dat dit zomaar wordt aangekondigd. De minister weet namelijk maar al te goed dat het grootste deel van het geld dat hij als korting wil geven niet naar Vlaanderen gaat, maar naar de lokale besturen. De minister weet dan ook dat deze maatregel een niet te onderschatten invloed zal hebben op de inkomsten van de gemeenten.”, reageert een wat ongeruste Bredense burgemeester Steve Vandenberghe  (sp.a). “Ik vraag mij dan ook af in welke mate de Vlaamse overheid haar eigen beleidsintenties omtrent het Belfortprincipe hierbij respecteert? Bij de start van de regeerperiode werd namelijk beloofd om alle Vlaamse beslissingen vooraf te toetsen op hun lokale consequenties, wat hier toch niet is gebeurd. Gesteld dat er zo’n 200 woningen per jaar zouden worden verbouwd in onze gemeente, dan kan dit plan van de minister voor ons in de praktijk al snel over een inkomstenderving gaan van 100.000 à 175.000 EUR per jaar. Voor een gemeente als Bredene is dit veel geld. Ik reken er dan ook op dat er hierover minstens ernstig overleg zal plaatsvinden, alsook ten gepaste tijde compenserende maatregelen zullen worden uitgewerkt voor de lokale besturen.”