Om de kust beter te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel circuleren momenteel plannen voor de aanleg van een eilandengordel in zee. Men zou de effecten hiervan graag testen ter hoogte van Knokke-Heist door de aanleg van één proefeiland, maar in Knokke zelf is weinig animo voor dat plan. Bredene is echter wel bereid om als proefpiloot op te treden.

De bouw van een reeks kunstmatige eilanden voor de kust is ontstaan vanuit het privé-initiatief “Vlaamse Baaien”. Deze eilanden zouden op zo’n kilometer afstand in zee kunnen dienen als een tweede natuurlijke verdedigingsgordel tegen overstromingen. In het licht van een stijgende zeespiegel zouden de kunstmatige eilanden een goede aanvulling kunnen vormen op de klassieke strand- en dijkophogingen die nu overal worden gebruikt. Enig probleem: niemand kan momenteel inschatten welke gevolgen op het vlak van onder meer getijden en golfslag deze eilanden zullen hebben. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) denken daarom aan de aanleg van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist. Daar laat men deze kelk echter liever aan zich voorbijgaan, omdat men een negatieve impact vreest op het toerisme. Men vreest er met name dat het eiland een onbelemmerd zeezicht in de weg zal staan. Bredene is alvast uitdrukkelijk kandidaat om wel als proefpiloot op te treden.

“Het voorstel voor de aanleg van een tweede verdedigingsgordel in zee lijkt mij op zijn minst een ernstig onderzoek waard.”, aldus Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).   “Ik kan niet goed begrijpen dat Knokke-Heist liever het risico neemt om op termijn onder water te staan, dan dat ze eventueel toeristen zouden verliezen. We spreken hier niet over de aanleg van een muur in zee, maar van een natuurlijk ingekleed eiland dat met het blote oog nauwelijks zichtbaar zal zijn. Als dit past in het onderzoeksopzet en er duidelijke garanties zijn dat er bij de aanleg van een proefeiland rekening zal worden gehouden met de locaties van de bestaande watersportclubs, mogen de initiatiefnemers dit proefeiland wat mij betreft dan ook gerust voor onze kust komen aanleggen. We hebben het hier over een initiatief dat potentieel kan instaan voor de bescherming van de hele kust en het hinterland, samen goed voor honderdduizenden gezinnen. Ik mag dan ook hopen dat dit project niet sneuvelt op de vermeende toeristische belangen van één kustgemeente.”