Aangezien het Vlaamse actieplan van minister Schauvliege tegen plasticvervuiling en zwerfvuil in zee te lang op zich laat wachten, zet Bredens burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe zelf een aantal acties op touw. “De vervuiling van onze zee en onze stranden is een van de grootste milieuproblemen, maar de Vlaamse regering geeft er geen antwoord op”, zegt Vandenberghe. “Het gaat hier over de gezondheid van onze kinderen en onze kleinkinderen, we kunnen niet langer dralen.”

Op het strand wordt nog steeds te veel -voornamelijk plastic- afval aangetroffen, aangespoeld uit de zee. Intussen blijkt uit diverse wetenschappelijke studies dat de plastic verontreiniging in de zee een ernstige bedreiging vormt voor ons ecologisch systeem, vooral omdat plastic pas na decennia volledig afbreekt. Nu een Vlaams actieplan uitblijft, wil Bredene deze zomer extra aandacht schenken aan deze problematiek. Samen met de bevoegde schepen Jens Vanhooren zet burgemeester Steve Vandenberghe verschillende acties op om mensen bewust te maken van de problemen.

 

  •  19/06/2016: workshop assemblagekunst op de opendeurdag van het recyclagepark
  •   01/07/2016: verschillende workshops (kledij maken in plastic met modeshow,..) op de mega picknick met de Pretkamjonet
  • 09/07/2016:  op de poolparty een filmpje maken waarbij het zwembad vol flessen ligt en jongeren er een duik in nemen
  •  19/07/2016 tijdens de girls night, workshops waarbij er juwelen uit plastic afval gemaakt worden en plastic materialen gepimpt worden tot coole voorwerpen
  •   26/07/2016: kunstnamiddag rond plastic en kunstvormen
  •  31/08/2016: op de Summer Splash een workshop rond milieu boodschappen in de lucht schieten met plastiekenwaterraketten.

 

Naast deze activiteiten zal de jeugddienst samen met Bredense jongeren en jeugdverenigingen nog enkele acties opzetten. Al deze activiteiten worden verspreid over de zomermaanden. Het gaat o.m. om een gordijn met flesdoppen aan de strandtoegangen, plastic bootjes aan de waterpartij op het Duinenplein en een flashmob.

 

De plasticvervuiling in onze rivieren en zeeën is even urgent en belangrijk voor onze toekomstige generaties als de klimaatproblematiek. In antwoord op één van de parlementaire vragen die volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe stelde heeft minister Schauvliege beloofd om dit jaar nog een programma tegen vervuiling op te maken. Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe verwelkomt dat nieuws, maar roept de minister op om samen met de gemeenten te werken aan  een ambitieus, gefaseerd meerjarenplan waarbij alle actoren (overheid, wetenschappers, alle bevoegde diensten, industrie) betrokken worden en die vooral moet leiden tot concrete acties op het terrein. In dit plan moeten de thema’s sensibilisering, preventie, innovatie en recyclage centraal staan!

 

Om de bevolking en politici te informeren en te sensibiliseren over de ernst van de problematiek van het zwerfvuil in zee organiseert Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe op maandag 20 juni a.s. van 19u tot 21u15 uur in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluyseen symposium onder de titel ‘Plastic soep: ook bij ons’.