Het gemeentebestuur wil de armoede prioritair aanpakken en stelt een coördinator aan. “Zelfs als we zelf een factuur opsturen dan zullen we dat anders aanpakken”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A).

Het beeld van Bredene als rijke gemeente met jonge tweeverdieners die het financieel goed hebben en waar geen armoede is, blijkt niet helemaal te kloppen. Uit cijfers blijkt dat er nogal wat indicatoren zijn waar Bredene slechter scoort: het aantal mensen met minstens één achterstallig krediet, mensen met een budgetmeter en kinderen met een schooltoelage ligt beduidend hoger dan het West-Vlaamse gemiddelde. Positief is dan weer dat het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt lager ligt dan het gemiddelde.

“Uit die cijfers blijkt dat ook in Bredene mensen kampen met armoede. De problematiek is niet opvallend groot, maar wel beduidend genoeg om nu maatregelen te nemen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A). Er is een plan om de armoede te bestrijden en gemeente en OCMW slaan daarvoor de handen in elkaar. “Ook gezinnen, alleenstaanden met kinderen kunnen in situaties terechtkomen waar ze het financieel moeilijk krijgen en waardoor ze kwetsbaar worden. Armoede is niet enkel een geldprobleem, maar ook diverse vormen van sociale of financiële uitsluiting kunnen leiden tot armoede”, zegt Vandenberghe.

Het Sociaal Huis springt op de kar. “Er is een beleidsplan, we versterken de sociale dienst van het OCMW, er komt een opbouwwerker om nieuwkomers te begeleiden en Emily Lhoëst wordt aangesteld als armoedebeleidscoördinator”, zegt ook schepen Jacques Deroo (SP.A). “De scholen moeten meer betrokken worden want ook zij worden geconfronteerd met armoede en kunnen ons vaak de eerste signalen geven”, luidt het.

Een eerste zichtbare maatregel wordt genomen op gemeentelijk niveau. “Bij het opvolgen van onze niet-betaalde facturen wordt correct de procedure gevolgd van een herinnering en aanmaningen. We kunnen in dat geval leren van de scholen. Als zij met onbetaalde facturen zitten, dan gaan ze in dialoog met de ouders en passen ze ook het taalgebruik van brieven aan. Dat zullen we ook op gemeentelijk vlak doen. Want naast de taak van het innen van de gelden hebben we ook een sociale taak.”