Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts selecteerde 18 toeristische hefboomprojecten voor 2016.  Deze projecten kunnen rekenen op begeleiding en aanzienlijke financiële ondersteuning. "Vreemde vaststelling is dat er geen enkel project van de kust, nochtans dé toeristische regio van Vlaanderen, terug te vinden is op de shortlist van de minister", aldus Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene. Wel heel veel projecten uit Antwerpen.   

Dat de kust ontbreekt op de lijst van de minister heeft al heel veel te maken met de criteria die voorafgaand werden opgemaakt voor deze projecten : zo konden alleen maar projecten worden ingediend rond Vlaamse Meesters, kernattracties en meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties.  "Grote steden zoals Antwerpen hebben met deze criteria al duidelijk een dikke streep voor en projecten van de kust maken met deze zeer selectieve criteria veel minder of helemaal geen kans.  Dit blijkt nu andermaal uit de weerhouden projecten,  zo meent de teleurgestelde Bredense burgemeester.   De criteria zijn immers zowel naar inhoud (Vlaamse meesters, kernattracties, infrastructuur in erfgoedlocaties) als naar omvang van de projecten  (minimum 1 miljoen EUR) gericht op de grote Vlaamse steden zoals daar zijn Antwerpen, Leuven, Gent,..  De kust is nochtans goed voor iets minder dan 1/3 van het totaal aantal toeristische overnachtingen in Vlaanderen.  De  toeristische sector aan de kust  stelt 52.000 voltijds equivalenten tewerk. Het toerisme in West-Vlaanderen, waarvan de kust het grootste deel voor zijn rekening neemt,  is met een omzet van 3,5 miljard bijgevolg een economische factor van belang.  “Maar niettemin wordt de kust in het huidig Vlaams toeristisch subsidiebeleid stiefmoederlijk behandeld”, moet Vandenberghe vaststellen.

"Elke nieuwe toerist die we kunnen verleiden om naar Vlaanderen te komen, is een nieuwe sponsor voor onze economie. Toeristische hefboomprojecten werpen dikke vruchten af waar heel Vlaanderen van kan genieten. Meer gasten voor onze horeca, meer klanten voor onze handelszaken, meer inkomsten voor onze toeristische ondernemers, zegt Weyts. "Maar dat geldt dan voor de minister blijkbaar niet voor de kust die nog steeds toeristische trekpleister nummer 1 is en dit ook moet blijven", besluit Vandenberghe.