“16,6% van de kinderen zit in een fifty-fifty co-ouderschapsregeling. Een gelijkmatige verdeeld verblijf na een scheiding is geen ‘must’, maar onderzoeksresultaten tonen aan dat het steeds vaker voorkomt. De regelgeving moet meer rekening houden met de realiteit van gezinnen” zegt Caroline Gennez.

Een kwart van de kinderen met gescheiden ouders verblijven bij beide ouders, dit via een verblijfsco-ouderschapregelging. Een groot deel hiervan woont evenveel dagen bij de ene, dan wel bij de andere ouder. Ook bij verblijfsco-ouderschap stellen we vast dat heel wat praktische beslommeringen aanleiding geven tot discussie. Bijvoorbeeld bij wie wordt het kind gedomicilieerd of welke ouder mag aanspraak maken op een bepaalde financiële tussenkomst?

In de commissie welzijn van het Vlaams Parlement legde sp.a parlementsleden Caroline Gennez en Michèle Hostekint een voorstel tot resolutie neer met de oproep om de problemen die kinderen in co-ouderschap ervaren in kaart te brengen. “Vaak gaat het om kleine dingen, maar samen wordt het probleem wel groot. Denk bijvoorbeeld aan de berekening van de waterfactuur en de korting die wordt voorzien volgens het aantal gedomicilieerden.”

We vragen de regering om meer rekening te houden met de dagdagelijks realiteit van gezinnen. Via een actieplan kunnen voorstellen geformuleerd worden om de ongelijkheden naar aanleiding van veranderende gezinsvormen aan te pakken. Hiervoor zal over de beleidsniveaus heen moeten worden samengewerkt.