Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad en halfweg de bestuursperiode hebben we een diepgaande analyse gemaakt van het beleid van dit stadsbestuur. We hebben na de terreurdaden in Parijs even getwijfeld of we onze oefening zouden voortzetten. We hebben het toch gedaan - omdat we het onze democratische plicht vinden, en onze verantwoordelijkheid t.o.v. de stad en haar inwoners. Maar we deden dit in het volle besef dat er vandaag andere en belangrijker zaken gaande zijn in onze stad, ons land en de wereld. Ook daar is de partij mee bezig.

Dit stadsbestuur heeft geen visie op de stad

Antwerpen is een stad met heel wat uitdagingen, maar ook veel kansen. Het is cruciaal dat een stadsbestuur goed nadenkt over die uitdagingen en kansen, om vervolgens doordachte keuzes te maken om Antwerpen op de toekomst voor te bereiden. Niet alleen voor de komende bestuursperiode, maar ook op langere termijn. Niet alleen voor het historische centrum, maar voor de hele stad. Niet alleen voor de eigen achterban, maar voor alle Antwerpenaars.

Uit onze analyse blijkt dat dit stadsbestuur niet over een toekomstvisie op de stad beschikt. Onze stad wordt beheerd door passieve rentmeesters, niet bestuurd door visionaire bouwmeesters. En dat legt een hypotheek op de toekomst. Antwerpen is niet langer een stad die op toonaangevende wijze nadenkt over haar toekomst. Deze begroting toont enkel bestuurders die zonder visie op de rem gaan staan. En wie op de rem staat, zal uiteindelijk stilstaan. Op een parking.

Veiligheid is meer dan repressie alleen

Natuurlijk is veiligheidsbeleid enorm belangrijk, maar veiligheid is zoveel meer dan repressie alleen. Het is een cascade van maatregelen die mensen zelfrespect geven, stedelingen emancipeert, kansen tot ontplooiing biedt en hen beschermt tegen bedreigingen. Aan dat geheel van maatregelen ontbreekt het dit stadsbestuur. Voor sp.a begint veiligheidsbeleid in straten en wijken. Wij kanten ons daarom resoluut tegen de keuze van dit stadsbestuur om de politie achter de muren van een megalomaan politiepaleis terug te trekken, maar willen voluit inzetten op een toegankelijke politie die dicht bij de burger staat.

De Antwerpenaar betaalt de rekening

Dit bestuur zou op federaal en Vlaams niveau ‘op tafel kloppen’ en de belangen van onze stad verdedigen. Het tegendeel is waar. Zowel de Vlaamse als de federale regering neemt een hele rits maatregelen die de stad en de Antwerpenaar hard treffen. Het stadsbestuur staat erbij en kijkt ernaar. Meer dan andere inwoners in Vlaanderen zijn wij, de Antwerpenaars, de dupe van het besparingsbeleid op het federale en Vlaamse niveau. Van de Turteltaks tot het verhogen van de prijs voor het openbaar vervoer, de Antwerpenaar draait extra op voor de rekening. En ook de stad en de districten krijgen de factuur van de hogere overheden gepresenteerd.

Geen investeringen in de toekomst van onze stad en de Antwerpenaars

De voorbije jaren hebben N-VA, CD&V en Open VLD heel wat lintjes doorgeknipt van waardevolle projecten die door het vorige bestuur en sp.a op de rails werden gezet. Van de campus Hardenvoort aan Park Spoor Noord, de heraangelegde Bredabaan met veilige fietspaden in Merksem, tot de nieuwe wijk Groen Zuid in Hoboken en een passiefschool in de Polder. Het is maar een greep uit de dankzij sp.a gerealiseerde projecten. Helaas werden heel wat andere van onze projecten door het huidige stadsbestuur geschrapt of op de lange baan geschoven.

Facturen naar de districten

Dit bestuur zou ook zwaar 'investeren in de districten’. Het bleken loze beloften. Voor inwoners buiten het district Antwerpen (en eigenlijk vooral de historische kern, zonder bijvoorbeeld het Kiel of de Seefhoek) werd de voorbije jaren gemiddeld slechts 288 euro/inwoner geïnvesteerd. Wie binnen het toeristische centrum woont, mocht op het dubbele rekenen: 566 euro. Daarnaast wordt ook de factuur van het eigen stadsbeleid doorgeschoven aan de districten. Ze draaien nu ook op de kosten van de communicatie naar de burgers, het herstel van de winterschade aan de wegen, de personeelsbesparingen en dat alles zonder daarvoor de nodige middelen te krijgen.

Dit bestuur is vooral een bestuur van gebroken beloftes Na drie jaar ‘kracht van verandering’ weten we ondertussen dat Antwerpen niet geleid wordt door een burgervader, maar door een partijvoorzitter voor wie Antwerpen lang niet op de eerste plaats komt. Daarvoor betalen wij met zijn allen helaas de rekening.

Voor sp.a is de stad niet het probleem, maar de oplossing. Wij zijn sterk overtuigd van het grote potentieel van onze stad. Wij houdenwel van Antwerpen. Wij geloven in een mooie toekomst voor Antwerpen. Met de juiste keuzes en een sterke visie willen wij ‘t stad beter maken voor alle Antwerpenaars. Daar zullen we ons vandaag, morgen en in de toekomst voor blijven inzetten.