“Het zal nog twee jaar duren eer het datacentrum dat de digitale stroom- en gasmeters ‘slim’ maakt kan opstarten”, zegt Rob Beenders. “Omdat die meters ook de stroomfactuur met 50 miljoen zullen doen stijgen, moet de verplichte plaatsing van die meters uitgesteld worden.”


In het Vlaams Parlement wordt binnenkort het Energiedecreet besproken en gestemd. Dat decreet moet de digitale meters wettelijk mogelijk maken. Ondertussen blijft het Atrias-project, dat die meters moet ondersteunen, op de sukkel. De uitbouw van de software van dit project loopt enorme vertraging op en doet de stroomfactuur opnieuw stijgen. De afgelopen jaren ging er al 200 miljoen euro naar. “Kosten die ook integraal worden doorgerekend in de stroomfactuur,” zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. “En nu is er opnieuw 50 miljoen euro nodig om het project verder af te werken.” De situatie is intussen zo dramatisch dat een crisismanager werd aangesteld en Deloitte een interne audit uitvoert. 

Atrias zou voor de centrale databank voor metergegevens moeten zorgen. Die databank had moeten klaar zijn in juli 2016. Dat werd opgeschoven naar 1 januari 2018. Nu blijkt zelfs september 2018 niet meer haalbaar. Intussen is bevestigd dat de uitrol van digitale meters zal gebeuren zonder de slimme software. “Een digitale meter zonder de software van Atrias is een enorme beperking voor de mogelijkheden van slimme toepassingen”, gaat Beenders verder. “Zo kan geen enkele slimme toepassing gebeuren door de consument. Dat maakt de nieuwe verplichte digitale meter van Minister Tommelein gewoon een duurdere versie van de huidige analoge meter. De ‘slimme’ meters registreren bijvoorbeeld het stroomverbruik diverse keren per dag, wat nieuwe diensten en tariefformules mogelijk maakt. Ook om gezinnen toe te laten zelf de stroom van hun zonnepanelen te verkopen aan marktprijzen, moet Atrias operationeel zijn.”

Beenders is ook bekommerd over de jaarlijkse kostprijs van de digitale meter voor de consument. “In de kosten-batenanalyse van de VREG van 9/05/2017 werd de kost voor een gemiddeld gezin, bij een uitrol van de digitale meter over 20 jaar, geschat op 16,36 €/jaar voor elektriciteit en 11,59 €/jaar voor aardgas. 1,3 miljard euro in totaal. Daarnaast is het vandaag totaal onduidelijk hoe de slimme toepassingen in de markt worden gezet, hoeveel de abonnementen kosten, men van abonnement kan wisselen als men van leverancier wisselt, en of de slimme toepassingen compatibel zijn bij een mogelijke nieuwe leverancier.”

Daarom zal Rob Beenders vragen om geen digitale meters te verplichten zolang het datacentrum Atrias niet operationeel is, en om de besprekingen van het energiedecreet pas te plannen nadat de VREG in het parlement toelichting is komen geven over de budgettaire impact van de problemen rond Atrias. “Zolang al deze zaken niet zijn uitgeklaard en de Vlaming niet weet welke de impact is op zijn stroomfactuur is het onverantwoord om te starten met de uitrol van de digitale meters” besluit Beenders.