Reynebeau vroeg in hoeverre deze info juist is. Hij vroeg ook na te kijken op welke wijze het ook voor deze motorrijtuigen mogelijk kan gemaakt worden om zich van de ene naar de andere zone te kunnen verplaatsen. Uit het antwoord van de mobiliteitsschepen bleek dat bromfietsers cat. A en B toch door de "knippen" van het nieuwe circulatieplan zullen mogen rijden en zo dus gemakkelijk van de ene zone naar de andere kunnen.

Schepen Watteeuw: “De regeling voor wie er wanneer in het autovrije gebied mag, staat zeer gedetailleerd omgeschreven in het goedgekeurde circulatieplan. Voor de knippen is dit gegeven heel wat minder gedetailleerd uitgewerkt, omdat het nooit de bedoeling was om voor de knippen vergunningen uit te reiken. Drie categorieën die een vergunning voor het autovrije gebied krijgen, mogen door de knippen: het georganiseerd vervoer voor personen met beperkte mobiliteit, de zorgverstrekkers en het distributieplatform. Het is logisch dat ook fietsers en speed pedelecs door de knippen mogen rijden. Ook bromfietsen categorie A en B mogen hierdoor. De redenering is immers dat deze kleinere motorrijtuigen een zeer beperkte impact hebben op de verwerkingscapaciteit van een straat, en dus geen hindernis zijn voor de doorstroming van het openbaar vervoer. De belevingswaarde van de knippen is niet zo groot als die van het autovrij gebied. Bovendien is er nauwelijks doorgaand verkeer.In het autovrij gebied is dit echter anders: hier willen we vooral benadrukken dat de kwaliteit van deze plek primeert, en daardoor zijn doorrijdende bromfietsen categorie B er niet gewenst."