Bij een Jongeren Proces-Verbaal worden de jonge overtreders uitgenodigd om deel te nemen aan een verkeersvormingsklas. De jonge overtreders moeten zelf een prestatie leveren en aantonen dat zij de ‘verkeersles’ begrepen hebben. In dat geval komt de geldboete te vervallen en legt de politie de verantwoordelijkheid bij de jonge overtreders zelf. Uit het antwoord van burgemeester Daniël Termont bleek dat Gent op aansturen van het Parket reeds een soortgelijk systeem toepast, weliswaar voor jongeren (van 16 tot 18 jaar) wiens bromfiets te vlug reed. Indien de jongeren  actief participeren aan het project - de bromklassen - dan vervalt hun geldboete. De burgemeester benadrukte ook dat er de laatste jaren vanuit de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) diverse initiatieven/lespakketten ontwikkeld werden voor scholen om het item verkeer op school te stimuleren. Hierbij is er niet alleen aandacht voor het basisonderwijs maar ook voor het secundair onderwijs. In het secundair onderwijs is verkeer momenteel opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen waardoor scholen de nodige inspanningen moeten leveren. De Vlaamse minister van Mobiliteit liet al meermaals verstaan dat verkeer zou moeten opgenomen worden in de nog te ontwikkelen competenties voor scholen, zodat dit project kan gepaard gaan met een resultaatverbintenis.