Witte rook en goed nieuws voor Klein-Vorst, Laakdal en Meerhout: de brug over het Albertkanaal tussen Meerhout en Laakdal blijft! “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk hebben we gelukkig toch onze slag kunnen thuishalen”, haalt Laakdals schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels opgelucht adem.

De scheepvaart heeft de intentie om de bruggen over het Albertkanaal te verhogen en het kanaal te verbreden. Maar voor de brug ter hoogte van Langvoort (grens Laakdal en Meerhout) werd een aparte studie opgestart. Deze studie gaf de voorkeur om de bestaande brug af te breken en maximaal te vervangen door een loutere ‘fietsbrug’.

Zowel de gemeente Laakdal als Meerhout konden niet akkoord gaan met deze conclusie. Op de regionale mobiliteitscommissie werd dan ook duchtig gediscussieerd. “Ik heb vooral geluisterd naar de verzuchtingen van de buurtbewoners van de Langvoort en de inwoners van Klein-Vorst”, gaat Frank vastberaden verder. “Op de diverse info- en participatiemomenten kon ik vaststellen dat de buurt deze brug nodig heeft! Bovendien bevestigde ook de plaatselijke KMO en Nike dat de brug wel degelijk haar nut heeft. Met het knippen of herleiden tot een fietsbrug zou immers de verkeersdrukte in Klein-Vorst centrum, op de Kiezel (Zittaart) en in Gestel verhogen.”

Ook Roger Verheyen, schepen van mobiliteit in Meerhout, is tevreden met het behoud van de brug: “Het grootste deel van de inwoners van Meerhout wilde de lokale verbinding met Laakdal behouden. De landbouwers uit de buurt pleitten om de brug te behouden omdat zij bezorgd waren over de tijd die zij zouden verspillen met het omrijden. Wij hebben verder ook nog goed nieuws in verband met het aanleggen van fietspaden langs de Schoolstraat. Deze werken zijn opgenomen in onze meerjarenplanning. Voor het fietsverkeer langs Genelaar moeten we nog een oplossing zoeken.”

“Een initiatief dat Laakdal ook zal moeten nemen”, vult Frank aan. “Wij moeten samen met AWV rond de tafel gaan om het kruispunt Biezenhoed en Meerhoutstraat aan te pakken. De nieuwe brug zal voorzien worden van vrijliggende fietspaden. Deze zullen wij aansluiten aan de bestaande fietspaden. Tenslotte voorzien wij ook nog een ‘fietsostrade’ langsheen de Langvoort, richting Nike.”