Om spijbelprobleem aan te pakken wil @steve_vdb brugfiguren inzetten

In de basisscholen spijbelen er dubbel zoveel kinderen als vijf jaar geleden. “Om dat probleem aan te pakken, zou het goed zijn brugfiguren in te zetten”, zegt Steve Vandenberghe. 

In het schooljaar 2015-2016 spijbelden er 2.957 leerlingen uit het basisonderwijs. “Dat is meer dan dubbel zoveel als vijf jaar geleden”, zegt Steve Vandenberghe, die de cijfers opvroeg bij de minister van Onderwijs. "Het gaat dus over 1 kind op de 250. Dat is veel te veel, want uit onderzoek blijkt dat het cruciaal is dat kinderen zo jong mogelijk stipt naar school gaan. Anders lopen ze meer kans op leerachterstand of zelfs op het verlaten van de school zonder diploma. Dat is dan weer nefast voor hun toekomst op de arbeidsmarkt."

Als welvarende regio moeten we zorg dragen voor deze kinderen

Volgens Vandenberghe doen de scholen en CLB’s wel inspanningen om dat aantal omlaag te halen, maar die blijken niet te volstaan. “Je kan je afvragen of scholen en CLB's wel voldoende gewapend zijn om de richtlijnen rond spijbelen op te volgen. Schooldirecteurs hebben nu al een takenpakket om u tegen te zeggen en ook CLB's kreunen onder de hoge werkdruk.”

Daarom pleit Vandenberghe voor de inzet van 'brugfiguren'. "Brugfiguren proberen via diverse initiatieven de kloof tussen de school en de ouders te dichten en leerlingen opnieuw op de schoolbanken te krijgen. Reageren ouders niet op hun toenaderingspogingen, dan plannen ze een huisbezoek in. Een paar scholen in Gent en Kortrijk doen dat al. Als zij goede resultaten boeken, lijkt het me aangewezen brugfiguren structureel in te zetten. Maar voor extra personeel zijn extra middelen nodig.