Brugge telt momenteel 230 petanquevelden verspreid over 48 locaties. Jaarlijks maakt de Groendienst een evaluatie van de bestaande velden. Daarnaast worden alle vragen voor nieuwe petanquevelden gebundeld.

Er worden enkel nog nieuwe petanquevelden aangelegd wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

- Er moet een duidelijke vraag zijn vanuit buurtcomité/buurtbewoners/… Deze vraag moet ook door de buurt worden gedragen. In enkele gevallen zal de dienst Communicatie & Citymarketing een bevraging organiseren.

- Bij elk nieuw petanqueveld moet er een peter en/of meter aangesteld worden. De peter/meter engageert zich om kleine onderhoudstaken op zich te nemen. Die personen zijn ook contactpersoon bij problemen.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 12 juni 2017 om enkele velden te verwijderen  en aan te leggen.

Velden te verwijderen

Op enkele locaties is er een hoge graad van onkruidontwikkeling. Onderhoudsbeurten (frezen, verwijderen onkruid, effenen, rollen, branden, e.d.) dienen hierdoor frequenter uitgevoerd en het te behandelen oppervlakte is groter dan bij velden die regelmatig bespeeld worden. Dit is zeer arbeidsintensief aangezien het onderhoud grotendeels met kleine handbediende machines wordt uitgevoerd.

Bij volgende velden is de bespelingsintensiteit gering en is de inzet van mensen en middelen niet in verhouding tot het gebruik van deze velden. Er werd voorgesteld deze velden te verwijderen en terug om te vormen naar groenzone.

- Sint-Andries/Dennenhof: 1 buitenveld
- Lissewege/Scharphoutstraat: 2 buitenvelden

Voorafgaandelijk zal een informatiebordje op het petanqueveld geplaatst worden om de buurt te informeren over de geplande werkzaamheden.

Nieuwe locaties

- Annutiatenstraat/Brugge Centrum: aanleg 1 buitenveld in al verharde (dolomiet) zone. Vraag gesteld vanuit het Dienstenscentrum 't Reitje en peter werd voorgesteld.

 - Petanqueveld Abdijbekepark/Sint-Andries: aanleg 1 buitenveld ter hoogte van het speelplein. Hierbij kan er ook een peter/meter zich kandidaat stellen.

 - Petanqueveld Lodewijk Giliodtsplein/Sint-Pieters: via de toekomst van Brugge werd de vraag gesteld voor de aanleg van één petanqueveld. Hierbij kan er ook een peter/meter zich kandidaat stellen.

 - Petanqueveld Zwankendamme: hier werden al in het verleden 5 petanquevelden aangelegd. Vanuit de petanqueclub kwam de vraag om - in afwachting van de heraanleg van het park/speelplein - twee tijdelijke velden aan te leggen.
 In overleg met petanqueclub zal een ontwerp opgemaakt worden.

 - Petanqueveld Zilversparrenstraat /Asseboek: vraag voor de aanleg van een petanqueveld op privaat terrein.