Op  vrijdag 4 december vierde ik samen met tal van vrijwilligers en medewerkers het vijfjarige bestaan van de Vrijwilligerscentrale. De Vrijwilligerscentrale aan het Kraanplein is een gekend begrip geworden: honderden Bruggelingen bezochten de afgelopen jaren de Vrijwilligerscentrale op zoek naar vrijwilligerswerk en duizenden Bruggelingen werden gestimuleerd om vrijwilligerswerk op te nemen en actief kennis te maken met de vele organisatie in Brugge die op zoek zijn naar helpende handen. Uitwisseling, ontmoeting, begeleiding en vorming zijn de kernwoorden van dit prachtig initiatief. 

Kandidaat Europese Hoofdstad Vrijwilligerswerk

En omdat we fier zijn op het resultaat hebben we ons kandidaat gesteld voor de titel van Europese Hoofdstad Vrijwilligerswerk. Met deze titel wil Europa steden die de materie vrijwilligerswerk ter harte nemen erkenning en aandacht geven. Ook kan deze titel steden helpen om naar buiten te treden met hetgeen ze al doen voor vrijwilligers, en misschien ook netwerken verder aanscherpen. Zo bezorgen we de Brugse vrijwilligers en het Brugse vrijwilligerswerk ook wat welkome internationale (pers)aandacht. We zijn als enige stad in België geselecteerd samen met tien andere steden, zoals Rome en Londen.

De titel zou voor Brugge een extra uitstraling bezorgen maar zal voornamelijk voor alle vrijwilligers een erkenning zijn voor hun jarenlange inzet. Jammer genoeg grepen we net naast de titel en moesten we het onderspit delven voor Londen die Lissabon, de huidige Europese Hoofdstad Vrijwilligerswerk zal opvolgen.

Desalniettemin mogen we fier zijn op wat we met vijf jaar Vrijwillerscentrale gereailseerd hebben in Brugge!