Sinds 2006 meet Stad Brugge op intensieve manier de luchtkwaliteit (fijn stof) in binnenstad en omgeving. Elf jaar later maakt het stadsbestuur de balans op en die is zeer positief voor de Bruggeling. De jaarconcentratie voor fijn stof is vandaag ten opzichte van 2006 met 39% tot zelfs 63% gedaald. Brugge behoort hiermee tot de koplopers in Vlaanderen.

In 2006 werd er een studie uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) in opdracht van de Stad Brugge om de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit in Brugge (binnenstad en omgeving) te meten. Uit deze studie bleek dat de luchtkwaliteit niet voldeed aan de Europese richtlijnen.

Het stadsbestuur nam de voorbije jaren corrigerende verkeersmaatregelen en volgde de knelpuntzones verder op. Volgende beleidsmaatregelen werden voorgesteld:
- bussen van De Lijn krijgen roetfilters
- reisbussen vermijden de binnenstad
- hybride en elektrische bussen worden ingezet
- investeren in fietsbeleid en elektrische voertuigen (voertuigen met verbrandingsmotor vermijden in de binnenstad)
- transport met binnenschip, kustvaart en trein
- controle op emissies (LEZ)
- het beperken van tonnage en lengte voor vrachtwagens
- vergroening stedelijk wagenpark
- opvolging van de luchtkwaliteit door het stadslabo in functie van toetsing aan Europese normen.

In vergelijking met de steden Gent, Antwerpen, Roeselare en Hasselt scoren we goed op luchtkwaliteit.

De Vlaamse Overheid streeft met PACT 2020 naar een vermindering van de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof PM10 met 25% t.a.v. 2007, die wordt in Brugge nu al overal ruimschoots gehaald. De daling van de jaarconcentratie voor fijn stof PM10 varieert er zelfs van 39% tot 63%.