Een proper Brugge is een werk van elke dag. Vanaf vandaag zetten we nog een tandje bij met de nieuwe campagne ‘Brugge oltied schoane’. Alle acties, van stad en burger, die bijdragen tot een nette, groene en leefbare stad vallen voortaan onder deze noemer. De komende dagen, weken en maanden zul je deze campagne ongetwijfeld overal zien opduiken.


Wat doet de stad?

Het stadsbestuur vindt een propere stad heel belangrijk en stopt daarom veel tijd, moeite en middelen in het onkruidvrij houden van verhardingen op het openbaar domein. Het werkterrein waar het onkruid wordt verwijderd beslaat maar liefst een oppervlakte van 1.034.124 m². Met extra mankracht en hoog-technologische machines wordt daar vanaf nu nog meer op ingezet. Zestien stadsmedewerkers zijn voltijds bezig met het verwijderen van onkruid op verhardingen. De Stad hanteert een vernieuwde aanpak waarbij het onkruid niet enkel verwijderd wordt, maar ook de kiemingsbodem voor onkruid preventief onder handen wordt genomen. Zo worden verhardingen waarvan de mortel uit de voegen is verdwenen, opgevoegd en waar nodig wordt het wegdek opnieuw aangelegd. Bij nieuw aan te leggen verhardingen wordt gekozen in functie van efficiënt onkruidbeheer. Om te vermijden dat veegmachines de voegen beschadigen, werd geïnvesteerd in minder harde borstels op trajecten met een hoge veegfrequentie. Bovendien krijgen medewerkers extra opleidingen over het optimale gebruik van de veegmachines. Waar toch onkruid groeit, bestrijdt de Stad dit steeds zonder pesticiden. Naast zeven veegwagens die het onkruid mechanisch verwijderen, worden ook 54 thermische machines (= met warmte) ingezet om het onkruid in de kiem te smoren. Vanaf mei rijden vijf nieuwe machines rond die het onkruid bestrijden met kokend water: twee hoogtechnologische machines met sensoren voor blad-groendetectie en drie apparaten die het onkruid tot in de wortel aanpakken met een spuitlans. Deze methode met kokend water heeft als voordeel dat het onkruid langer weg blijft. Daarnaast maken we ook nog gebruik van 49 onkruidbranders. In totaal worden dus 61 machines ingezet in de strijd tegen onkruid. Door het samenvoegen van verschillende stadsdiensten in één cluster Openbaar Domein, kunnen de opeenvolgende werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd. Dit zorgt voor een maximaal rendement van de beschikbare machines.

Wat verwacht de stad van de Bruggeling?

Het is voor iedereen fijn om in een nette buurt te wonen. Het stadsbestuur rekent daarom op elke Bruggeling om hieraan mee te werken.

Onkruid, slijk, zand, afval… voor de deur of in de greppel? We verwachten dat iedereen het voetpad en de greppel voor het huis dat hij of zij bewoont of de handelszaak die hij of zij uitbaat netjes houdt. Dit wil zeggen: regelmatig vegen, geen onkruid laten kiemen en zwerfvuil of ander afval verwijderen en op de juiste plaats deponeren. De gemeenschapswachten houden mee een oogje in het zeil en zullen waar nodig Bruggelingen eraan herinneren dat ze hun stoep of greppel propere moeten houden. Via een meldingskaart in de brievenbus worden Bruggelingen vriendelijke uitgenodigd werk te maken van voetpad en greppel. De gemeenschapswachten zullen opvolgen wie gevolg geeft aan deze vraag. Uit ervaring is gebleken dat heel wat Bruggelingen spontaan gevolg geven aan deze vriendelijke vraag en het onkruid verwijderen. Wie zijn stoep onverzorgd laat en onkruid ongemoeid laat, kan hiervoor een Gemeentelijke administratieve Boete krijgen. We zijn ervan overtuigd dat het zover niet moet komen en dat alle Bruggelingen het belang inzien van een propere, nette straat. Niet alle groen is onkruid. Groen in de straat ook mooi zijn, wanneer het zich op de juiste plaats bevindt. Goed onderhouden groen in de straat zorgt voor een gezellige sfeer en bevordert het contact tussen de buurtbewoners. Zo trekt de karavaan van Uitwijken (Brugge Plus) naar de Brugse buurten en bouwt ze samen met de buurtbewoners moestuinbakken.Deze blijven in de wijken staan. De bewoners kunnen er naar hartenlust planten in kweken en de oogst ervan samen consumeren. Ondertussen zijn in het kader van de Brugse buurtcheques ook meer dan 30.000 geraniums verspreid onder 70 buurtcomités die hun buurt willen verfraaien. Deze actie wordt ook volgend jaar herhaald, geïnteresseerden kunnen terecht op www.brugsebuurten.be

Wil je een permanent minituintje aan je gevel, dan kun je dat aanvragen bij de Stad Brugge. Wil je als buurtcomités of met een paar buurtbewoners een extra impuls geven rond groen in de straat, dan kun je gebruik maken van de buurtoppepper. Deze buurtoppepper kun je aanvragen via de Vrijwilligerscentrale of via www.brugsebuurten.be. Deze buurtoppepper is bedoeld om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren en te versterken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een groenten- of kruidenbak of het samen net houden van de buurt. Buurtcomités krijgen hiervoor een extra ondersteuning van maximaal 200 euro.

Wat zwerfvuil betreft, vragen we aan de bewoners om dit op te rapen en het te deponeren in een van de vele vuilnisbakken langs de straat. Is er geen vuilnisbak in de buurt, dan vragen we het mee naar huis te nemen en het in de eigen vuilnisbak te gooien. Volgende week valt er een nieuwe uitgave van het stadsmagazine BiS in de bus. Daarin vind je alle acties in het kader van deze campagne ‘Brugge oltied schoane’ terug. Achteraan in het nummer zit er een affiche die je aan het venster kunt hangen. Daarmee toon je als trotse Bruggeling dat je actief meewerkt aan een propere, levendige, gezellige en groene stad. We roepen de Bruggelingen op om zoveel mogelijk deze affiche te helpen verspreiden om zo de boodschap ‘Brugge oltied schoane’ kracht bij te zetten.