Gisteren werd de nota 'Brugge(n) voor jongeren' voorgesteld. De nota moet de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren versterken. Zo willen we concreet werk maken van de oprichting van een jongerenverhuurkantoor (JVK).

Zo'n kantoor zou net als een sociaal-verhuurkantoor kunnen optreden als bemiddelaar tussen eigenaar en huurder. Eigenaars van woningen of kleine appartementen staan weigerachtig tegenover het verhuren aan kwetsbare jongeren uit vrees dat dat geen stabiele huurders zijn. Het JVK kan optreden als bemiddelaar en kan zorgen voor een gegarandeerde huurprijs voor de eigenaar én een passende begeleiding voor de jonge huurder.

Brugge beschikt over een kwaliteitsvol aanbod van woningen en studentenkamers vanwege het strenge kamerreglement. Het is de beste garantie om huisjesmelkers te vermijden. De keerzijde van dat kwaliteitsvol aanbod is dat wonen in Brugge duur is. We willen eigenaars daarom stimuleren om kleine appartementen en studio's toe te vertrouwen aan het JVK zodat de woonmogelijkheden voor jongeren in Brugge, ook voor de meest kwetsbare onder hen, uitgebreid worden.

Tewerkstellingsmogelijkheden

Niet alleen het woonvraagstuk wordt behandeld, ook de tewerkstellingsmogelijkheden worden aangepakt. Door nog meer studentenjobs tijdens de zomermaanden te reserveren voor maatschappelijk kwetsbare jongeren slaan we twee vliegen in een klap. We voorzien in een concrete en tastbare werkervaring en een eerlijk loon naar werk. We kunnen ook de arbeidsintensieve taken van onderhoud van openbaar domein sterker aanpakken. De extra studentenjobs zouden er in de zomer van 2017 bij komen. 

 

Meer info over de signaalnota vind je hier