Elke Bruggeling kon van begin juni tot eind september suggesties doen voor de naam van de nieuwe fietsbrug over de Oostendse Vaart. Er liepen maar liefst 761 voorstellen binnen. Een jury met vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Stad Brugge selecteerde daaruit vijf namen. Het is niet de gewoonte om in Brugge straten, bruggen en pleinen een naam te geven van nog levende personen. Daarom koos de jury ervoor om dergelijke suggesties niet op te nemen in de finale lijst. 

“Uit de vijf namen kunnen de Bruggelingen er nu een kiezen en zo meebeslissen over de definitieve naam van de fietsbrug. De naam met de meeste stemmen haalt het. Indienen kan tot zondag 26 november en wie deelneemt kan een fietspakket winnen”, zegt juryvoorzitter en voorzitter van de Brugse Gemeenteraad Annick Lambrecht.

De keuze is als volgt:

- via www.brugge.be/fietsersbrugzoektnaam

- met een brief naar Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.

- via de suggestiebox in de graszone aan de voet van de helling naar de fietsersbrug, kant Sint-Pieters.

De Bruggeling kan kiezen uit deze vijf namen:

AZ fietsexpress

  • De brug laat toe om op een efficiënte, snelle en veilige manier van Sint-Andries en Christus-Koning naar het AZ Sint-Jan te fietsen.

Jonckheere fietsbrug

Nu is er een fietsersbrug, maar vroeger kon je van oever naar oever met een veerpont. David Jonckheere (1883-1982) was de laatste man die deze veerpont bediende.

Sint-Jansfietsbrug

Een verwijzing naar het nabijgelegen AZ Sint-Jan, de grootste werkgever in Brugge met meer dan 2850 werknemers. Ook zij kunnen nu vlot en veilig met de fiets naar hun werk.

  • Speyenbrug

Toen Sint-Andries nog een zelfstandige gemeente was, lag een deel van het grondgebied aan de overkant van de vaart. De naam van dit deel was Speyen.

5. Waggelwatervelobrug

Rond 1860 bevond zich in de buurt een brouwerij/café dat ’Waggelwater’ werd genoemd, want klanten kwamen er soms waggelend buiten. Nu is het Waggelwater een natuurgebied van bijna 7 hectare.

Ook via de website en social media-kanalen van de Stad Brugge en het stadsmagazine BiS dat deze week in de bus valt, worden de Bruggelingen opgeroepen om te stemmen.