De inwoners van Brugge zijn het toerisme in hun stad nog altijd erg genegen en vinden dat de diverse voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Driekwart van de Bruggelingen wil toerisme ook in de toekomst blijven steunen en maar liefst 90% wil dat Brugge absoluut een toeristische topbestemming blijft. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Toerisme Vlaanderen en Toerisme Brugge.

Brugge verwelkomt liefst 8 miljoen bezoekers per jaar in het historische hart van de stad. Dat zijn gemiddeld 126 bezoekers per 100 inwoners van de binnenstad per dag. Toerisme Vlaanderen en Toerisme Brugge organiseerden daarom een grootschalig onderzoek naar de draagkracht van de stad. Voor de allereerste keer werden inwoners van het volledige grondgebied (zowel de binnenstad als de rest van Brugge) bevraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat de Bruggelingen het toerisme omarmen:

  • 70% van de bewoners vindt dat de voordelen van toerisme in de stad ruimschoots opwegen tegen de nadelen 
  • 80% procent erkent het belang van het toerisme voor de lokale economie 
  • 75% vindt dat toerisme ook bijdraagt om het patrimonium in stand te houden
  • Voor maar liefst 90% moet Brugge één van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Vlaanderen blijven

Uit het onderzoek kwam ook naar voor dat de inwoners van Brugge hopen meer betrokken te worden bij het toeristisch beleid van de stad. Zo willen ze Brugge ‘s avonds aantrekkelijker maken, willen ze de kalme periodes beter benutten en ook de rustige plaatsen in en rond Brugge uitspelen. De inwoners denken ook dat het toerisme helpt om het patrimonium in stand te houden en de lokale economie te versterken.

Er blijkt een belangrijke link te bestaan tussen de steun voor toerisme en fier zijn op de stad. Meer dan 8 op de 10 bewoners zegt fiere Bruggelingen zijn. 2 op de 3 is bereid om inspanningen te leveren om de stad ook in de toekomst op de toeristische kaart te houden.

Gelukkige burgers zijn de sterkste troef van een goed toeristisch beleid. Niet toevallig kreeg onze stad deze zomer nog een vermelding in de top 10 van de vriendelijkste steden ter wereld, in een onderzoek van het Amerikaanse reismagazine Condé Nast Traveller.

Toch zijn de Bruggelingen absoluut niet blind voor de mogelijke schaduwzijde van toerisme. De helft van de bevraagden vreest dat de binnenstad overvol kan geraken door toerisme. 2 op 3 vermoedt dat het leven duurder wordt door het toerisme. 1 op de 4 vindt dat toeristen kunnen zorgen voor overlast, vooral in het verkeer. De helft van de Bruggelingen voelt zich door de aanwezigheid van toeristen in comfort beperkt en 66% vermijdt daarom soms de binnenstad. 1/3 ervaart het groeiend aantal toeristen als een bedreiging voor de leefbaarheid. De overgrote meerderheid voelt zich desondanks nog steeds thuis in de stad.

Het beleid probeert in te spelen op de uitdagingen. Hoogdynamische toeristische activiteit willen we geconcentreerd houden binnen de zogenaamde ‘Gouden Driehoek’. Minder belastende vormen van toerisme in individueel of gezinsverband proberen we ook te spreiden in tijd en ruimte. Zo proberen we de impact op de leefbaarheid in onze levende stad te beperken.