Uit het jaarverslag van het stedelijk Meldpunt blijkt dat Bruggelingen best tevreden zijn over het groen in het straatbeeld. Daarnaast is er een opmerkelijke stijging van meldingen die binnen de 30 dagen werden beantwoord: van 77% in 2014 naar 84% in 2015. 

Sinds 2009 heeft Stad Brugge een goed werkend stedelijk meldpunt. Via dit kanaal kunnen inwoners problemen signaleren aan het Stadsbestuur. In 2015 werden 8404 meldingen geregistreerd. Uit de cijfers blijkt bovendien dat Bruggelingen tevreden zijn over het straatgroen in de stad. Het grootste aantal meldingen (38%) komt voort uit observaties van de Gemeenschapswachten.

Voor de inwoners blijft de telefoon het communicatiemiddel bij uitstek (21%), gevolgd door het internet (17 %) en e-mail (15%). De meldingen via het internet zijn gestegen in vergelijking met 2014. Dit is een positieve evolutie. Het Stadsbestuur blijft het gebruik van het webformulier (www.brugge.be/meldpunt) promoten.

Daarnaast is een snelle behandeling van de meldingen een prioriteit. 84 % van de meldingen werd binnen een termijn van dertig dagen beantwoord. Dit is een stijging ten opzichte van 2014 (77%).

Vlinderploeg zorgt voor snelle interventies

Bruggelingen zijn meer tevreden over de aanpak van het groen in de stad. Het aantal meldingen over deze categorie is opmerkelijk gedaald in 2015. Slechts 6% van het totale aantal meldingen gaat over het straatgroen. De categorie straatgroen zakt van de derde plaats naar de zesde plaats en verdwijnt zo voor het eerst sinds 2010 uit de top vijf.

Burgemeester Renaat Landuyt: “In Brugge streven we naar een groene en leefbare stad. De medewerkers van Openbaar Domein zetten zich in om al het groen op Brugs grondgebied, in totaal 800 ha, te onderhouden. Het bestuur heeft geïnvesteerd in de aanwerving van extra arbeiders om kleine ongemakken weg te werken. We noemen deze medewerkers de vlinderploeg, want ze vliegen als vlinders uit om snel te kunnen werken. De positieve resultaten over het straatgroen tonen aan dat deze investering loont.” De voetpaden blijven een aandachtspunt met 1723 meldingen, gevolgd door het wegdek (940) en meldingen over rioolkolken (835) en sluikstorten (784), die zijn gestegen.

Het Meldpunt in het Huis van de Bruggeling

In het najaar van 2016 opent het Huis van de Bruggeling aan het Station zijn deuren. Alle stadsloketten zullen er centraal gevestigd zijn. Het centrale beheer (coördinatie, registratie en opvolging) van het Meldpunt zal dus verhuizen van Communicatie & Citymarketing naar het Huis van de Bruggeling. Bruggelingen zullen er terecht kunnen voor alle vormen van meldingen. Het uitgangspunt is dat alle eerstelijnsmeldingen centraal behandeld worden.