De signaalnota bevat zeven signalen en een reeks aanbevelingen rond de thema’s wonen, vrije tijd, welzijn & gezondheid en werken & onderwijs.

De signalen zijn gericht aan alle betrokken actoren. Burgemeester Renaat Landuyt wil concreet werk maken van een aantal aanbevelingen uit deze signaalnota. Zo pleit de burgemeester in een eerste reactie voor de oprichting van een jongerenverhuurkantoor (JVK). “Een jongerenverhuurkantoor kan net als een sociaal-verhuurkantoor optreden als een bemiddelaar tussen eigenaar en huurder. Kwetsbare jongeren zijn vaak onvoldoende uitgerust om op de huurmarkt een deftige woning te vinden. Eigenaars van woningen of kleine appartementen staan op hun beurt weigerachtig om te verhuren aan kwetsbare jongeren omdat men vreest dat dit geen stabiele huurders zullen zijn. Een JVK kan daaraan verhelpen. Het JVK treedt op als bemiddelaar en zorgt voor een gegarandeerde huurprijs voor de eigenaar én een passende begeleiding voor de jonge huurder.”

Brugge heeft een streng kamerreglement en wil dit ook zo houden: een kwaliteitsvol aanbod van woningen en studentenkamers is de beste garantie om huisjesmelkers te vermijden en een concentratie van kansarmoede te vermijden. De keerzijde van dit kwaliteitsvol aanbod is dat wonen in Brugge duur is. Burgemeester Renaat Landuyt: “We willen eigenaars stimuleren om kleine appartementen en kleine studio’s toe te vertrouwen aan een jongerenverhuurkantoor zodat de woonmogelijkheden voor jongeren in Brugge, ook voor de meest kwetsbare onder hen, uitgebreid worden.”

Ook op de vraag naar meer tewerkstellingsmogelijkheden voor kwetsbare jongeren wil Burgemeester Landuyt concrete stappen zetten. “Door nog meer studentenjobs tijdens de zomermaanden te reserveren voor maatschappelijk kwetsbare jongeren slaan we twee vliegen in één klap: enerzijds geven we kwetsbare jongeren zeer concrete en tastbare werkervaring en een eerlijk loon naar werk en anderzijds kunnen we de zeer arbeidsintensieve taken rond onderhoud van openbaar domein (onder andere verwijderen van onkruid) sterker aanpakken. Deze extra studentenjobs willen we in de zomer van 2017 aanbieden.”

De suggesties voor een betere samenwerking tussen alle Brugse professionals over alle sectoren heen, wordt volop gesteund. “Brugge(n) voor jongeren stimuleert lokale professionals om de positie van kwetsbare jongeren samen te versterken. Deze samenwerkingen willen we vanuit de stad maximaal ondersteunen.”