Het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ zorgt voor meer zuurstof in deze 19de-eeuwse, dichtbevolkte wijk. Met dit project dat in 2002 werd opgestart, hadden we het doel om in de Brugse Poort meer groen en meer kwaliteitsvolle ruimte te realiseren.

Je moet maar eens in de buurt op wandel gaan mocht dat lang geleden zijn, dan zie je zo hoe het daar veranderd is. Via het Fonteineplein en de Kastanjestraat werd een ‘Rode Loper’ voor voetgangers en fietsers aangelegd door de wijk. Dat rode pad verbindt de verschillende buurtvoorzieningen. De Brugse Poort kreeg in het Pierkespark een vernieuwd theater (de Vieze Gasten), een vernieuwde kringloopwinkel en bibliotheek, en een nieuw wijkgezondheidscentrum.

Stadsvernieuwing brengt helaas soms ook sociale verdringing met zich mee. Om dat tegen te gaan, en om een gezonde sociale mix te bevorderen, worden ondermeer sociale woningen gebouwd. Gisteren mocht ik samen met Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Wonen een eerste steen metsen van de sociale woningen in het Biezenstuk. We mochten ons metselkunstje nog eens overdoen in het Acaciapark. 

Hiermee gaat een nieuwe maar ook laatste fase in van de uitvoering van het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’. Daarna staat enkel nog het project Luizengevecht op het programma.

Biezenstuk
Het sociale woonproject ‘Biezenstuk’ omvat 12 sociale koopwoningen met tuin, 12 sociale huurwoningen (duplexwoningen) waarvan 6 met een tuin en 6 met een terras, 11 sociale huurappartementen langs de Rooigemlaan en een semi-ondergrondse parking met groendak. Enkele buren krijgen de mogelijkheid om hun tuin uit te breiden als ze dat willen. 

Acaciapark
Het woonproject ‘Acaciapark’ is centraal gelegen in de wijk en ligt midden op de Rode Loper. Op de plaats waar vroeger twee cités en garageboxen stonden, wordt een nieuw buurtpark aangelegd. Achteraan het park komt een straat met 40 nieuwe sociale huurappartementen. Onder de woningen komt een semi-ondergrondse parkeergarage. Ook hier is voor sommigen een tuinuitbreiding mogelijk.