Stéphanie Van Houtven kwam ook met #jijmaaktmorgen naar Roeselare om samen met Michèle Hostekint en mensen van buiten de partij de dialoog aan te gaan rond het thema tijd. Het werd een boeiende zondagvoormiddag met een lekkere brunch, veel fijne mensen en warme verhalen.

Tijd en weer meer grip krijgen op onze tijd, het is iets wat veel mensen bezighoudt. Te veel druk op onze tijd is ongezond, en zorgt voor stress en burn-outs. Het maakt mensen ongelukkig. 

"Ik vind tijdsbesteding een heel interessant thema om mee bezig te zijn", legt Michèle Hostekint uit. "Net omdat het zo nauw samenhangt met geluk. En als ik zelf, als inwoner en schepen in Roeselare, van iets gelukkig word, dan is het wel van het feit dat de mensen in mijn eigen stad gelukkig zijn. En dat ook jonge gezinnen een goed en boeiend leven kunnen leiden in onze stad, en dat ze daar ook de tijd voor vinden."

Stéphanie Van Houtven bracht stellingen mee over de 30-urenwerkweek, time-out, werkritme, crèches aan werkplekken, ouderschapsverlof en kortere schoolvakanties. Aan de hand van deze stellingen werd ook in Roeselare de dialoog aangegaan.

"Op de ronde in Roeselare werden een paar heel inspirerende verhalen, verzuchtingen en gedachten op tafel gegooid. Het was een heel fijne voormiddag! Het is echt de bedoeling dat wij nu verder aan de slag gaan en concrete voorstellen uitwerken die een antwoord bieden op vragen als 'Hoe kunnen we er als samenleving voor zorgen dat mensen weer meer grip krijgen op hun tijd?' 'Hoe kunnen we er voor zorgen dat ook mensen zonder veel geld, tijd en ruimte krijgen om de batterijen terug op te laden?' Geen nieuwe thema's maar wel thema's waar steeds vaker over gesproken wordt en ook moet gesproken worden.

De volgende ronde in Roeselare is er eentje met Caroline Gennez en gaat over onderwijs. 

Noteer alvast in je agenda: 10 mei, 20u, Arhus Roeselare

rond Tijd