De doelgroepenkorting vormt een belangrijk onderdeel van het kunstenaarsstatuut. Het is een soort lastenverlaging waardoor voor creatieve organisaties en bedrijven goedkoper is om kunstenaars in dienst te nemen. Er heerste grote onzekerheid over de voortzetting ervan, maar nu heeft de regering uiteindelijk beslist om deze steunmaatregel voor kunstenaars te behouden. Dat blijkt uit een vraag van Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) aan minister van tewerkstelling, Didier Gosuin.

In totaal genieten 1.781 kunstenaars van deze maatregel bij 322 creatieve organisaties, voor een bedrag van 5,27 mlj euro in 2016.

De toekomst van deze steunmaatregel was na de zesde staatshervorming erg onzeker. De meeste andere doelgroepenkortingen, zoals voor ouderen of voor lager geschoolden, worden grondig hervormd en krijgen op termijn een heel andere invulling. Maar dus niet de doelgroepenkorting voor kunstenaars.

Hannelore Goeman is tevreden met de beslissing: “Brussel kent een bruisende kunstscène waar vele andere steden jaloers op zijn. Van theater en dans, tot mode, cinematografie en beeldende kunst. Er zijn hier heel wat organisaties van wereldniveau, maar ook honderden kleinere initiatieven die aan hun weg timmeren en dat potentieel in zich dragen. Het is een bijzondere troef met een grote meerwaarde voor de hele stad, ook economisch. Creatieve steden zijn welvarende steden. Ik ben blij dat deze regering dat inziet en koestert, zeker wanneer andere overheden voortdurend het mes zetten in cultuur. Een gebrek aan visie noem ik dat.”