Een stad op maat van de ouderen !

Brussel werkt aan een Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling http://www.gpdo.brussels/. 

Als het van de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde afhangt moet daar meer dan ooit plaats zijn voor de ouderen.  Op voorstel van sp.a-raadslid Jos Bertrand werd unaniem een advies aangenomen om het Gewest te vragen zich - bij de uitvoering van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) - aan te sluiten bij de actie van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) voor leeftijdsvriendelijke steden. http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr/

Een stad op maat van de zwaksten daar profiteert iedereen van ! Het is echter aan het gewest om dit voorstel van Watermaal-Bosvoorde aan te nemen. U kunt helpen om dit waar te maken : doe zelf het voorstel in uw reactie op het GPDO ! . Tot 13 maart kunt ook u uw advies uitbrengen op het GPDO. 

Maar het advies van de gemeenteraad dat mede door de socialisten in oppositie werd goedgekeurd, plaatst ook kritische bedenkingen bij het Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling. 

Zo kant de gemeenteraad zich unaniem achter de bescherming van het Zonienwoud: geen bouwprojecten op het Vorsterijplateau, geen uitbreiding van de bouwzone aan het station van Bosvoorde of aan de Hippodroom. Voor wat betreft het project Droh'me steunt de gemeenteraad de sp.a visie dat de strenge geluidsnormen (65 dcb) die gelden in het Zonienwoud, ook moeten gerespecteerd worden in het Droh'me project dat aan de rand van het Zonienwoud gelegen is.

De gemeenteraad wil eveneens opheldering over de iconische torens die langs de as Delta - Hermann-Debroux ingetekend worden. Als die er komen, moet dit beperkt worden tot de delta site en mag er geen sprake zijn van iconische torens langs de invals-snelweg van Hermann-Debroux die in de toekomst moet omgetoverd wordt tot een stadsboulevard. De herschikking van de invalsweg via Hermann-Debroux mag niet leiden tot een verhoogde druk op de Vorsterijlaan, de kleine verbindingsweg tussen Brussel en Hoeilaart/Terhulpen.