Het Brussels Parlement heeft een resolutie goedgekeurd van Hannelore Goeman over een gecoördineerd vaccinatiebeleid in Brussel. Meerderheid en oppositie hebben de resolutie goedgekeurd. 

Geen coördinatie

Nu zijn zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap bevoegd voor het vaccinatiebeleid.
Dat is niet efficiënt: 

  • er zijn twee databanken
  • dokters en de overheid weten niet wie waarvoor gevaccineerd is. 

Met deze resolutie verandert dit.   

Hannelore Goeman: “Het is  belangrijk dat alle Brusselaars correct gevaccineerd zijn. Gevaarlijke en zeer besmettelijke ziektes hebben we door vaccinaties onder controle gekregen. Zeker nu er her en der onzin wordt verspreid als zouden vaccinaties bijvoorbeeld autisme in de hand werken is er nood aan een gecoördineerd beleid.”

Gecoördineerd vaccinatiebeleid

Met een gecoördineerd vaccinatiebeleid:

  • hebben alle artsen toegang tot beide databanken 
  • kunnen gegevens uitgewisseld worden
  • is het mogelijk om een preventief gezondheidsbeleid te voeren. 

Hannelore Goeman: “Zonder coördinatie lopen we het risico dat Brusselse kindjes tussen de mazen van het net vallen en niet gevaccineerd worden. Bovendien blijft sensibilisering nodig. En dat doe je best met correcte cijfers. Ook daarvoor is een uitwisseling van gegevens noodzakelijk.”