Brussel is voortaan een volwaardige loopstad.  Dat heeft het Brussels parlement unaniem beslist. Lopen is gezond, toegankelijk en populair. 'Looptourisme' van eigen stadsbewoners en (internationale) bezoekers zit dan ook in de lift. Op het voorstel van Jef Van Damme keurde de commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement unaniem een resolutie goed die een vrijetijdsloopbeleid in Brussel wil invoeren.

De populariteit van de ’20 km van Brussel’, maar ook van vele andere, loopevents neemt jaar na jaar toe. Zelf organiseert Jef Van Damme al enkele jaren een ‘Brussels Canal Run’. Zogenaamde ‘heatmaps’ van de bekende loopapps laten zien dat de Brusselaar graag loopt. Vooral het Zoniënwoud en het Ter Kamerenbos en de bekende Brusselse parken zoals het Warandepark en het Elisabethpark zijn populair. Meer en meer wordt ook gelopen langs assen die in meerdere of mindere mate aantrekkelijk zijn voor lopers: het Kanaal, de Tervurenlaan, de Groene Wandeling, …

Op voorstel Van Damme wil de Brusselse meerderheid nu een heus loopbeleid voeren. Recreatief lopen is immers niet alleen gezond, aangenaam en betaalbaar voor de meeste Brusselaars, het wordt ook meer en meer een toeristische troef. Heel wat internationale steden zijn al loopstad. Brussel mag niet achterblijven:

“Recreatieve lopers hebben niet zoveel nodig: een goed paar schoenen, aantrekkelijke routes om langs te lopen en hier en daar een drinkfonteintje of openbare toiletten. We willen dat Brussel een loopplan opstelt. Zo moet een overzicht komen van geschikte looproutes en moet hierover ruim worden gecommuniceerd, zowel naar de Brusselaars als naar bezoekers".

Van Damme wil ook dat het gewest en de gemeenten bij de aanleg van openbare ruimte of parken rekening houden met lopers. De installatie van drinkfonteintjes, toiletten of lockers op geschikte plaatsen maakt voor recreatieve lopers een wereld van verschil.

Er zijn heel wat voordelen van een loopvriendelijke stad volgens Van Damme:“Het is goed voor de gezondheid, laat mensen kennis maken met andere wijken in de stad en is een troef voor de toeristische uitstraling van Brussel. En er is ook een bonus: een loopvriendelijke openbare ruimte is ook goed voor voetgangers en fietsers”.