Greenpeace onderzocht  de luchtkwaliteit nabij en in scholen. De resultaten zijn zorgwekkend. Dieselwagens zijn een belangrijke oorzaak van deze ellende. Ik pleit voor bijkomende maatregelen om dieselwagens uit de stad te weren.

Ik heb drie concrete maatregelen op korte en middellange termijn:
- Een versnelde invoering van de lage-emissiezone voor dieselwagens
- Elk jaar moet deze met een euronorm trap worden verhoogd, zodat tegen 2022 enkel nog voertuigen volgens de huidige euronorm (EURO VI) Brussel mogen binnenrijden.
- De diesel in de ban met de nieuwe autofiscaliteit

Er moet een sterke verhoging en minstens een verdubbeling van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor dieselwagens komen, ten voordele van een fiscale stimulus voor elektrische voertuigen.

Geen vuile voertuigen meer op de baan
Slecht afgestelde motoren kunnen zorgen voor een heel hoge uitstoot van NOx en fijn stof. In Brussel rijden te veel auto’s rond die niet voldoen aan de technische normen omdat ze niet werden gekeurd.

Dus de controle moet strenger. Voertuigen die geen geldig keuringsbewijs hebben moeten beboet worden en van de weg gehaald. Beter controleren kan met het gebruik van de intelligente camera’s die de Lage Emmissiezone moeten handhaven en door gegevens in databanken te kruisen.