In het kader van de Youth Guarantee wil Brussel aan jongeren die na 6 maand nog geen werk hebben gevonden een opleiding, een stageplaats of een job aanbieden. “Wij willen natuurlijk dat er een zo breed mogelijke waaier van werkgevers op het programma intekenen. Op die manier is de kans ook groter dat men aan de jongeren een job kan aanbieden op maat, die aan hun competenties en hun profiel voldoet”, licht Hannelore Goeman toe.

Om in aanmerking te komen mogen jongeren maximaal over een diploma hoger middelbaar onderwijs beschikken. Tot nu toe hadden 58% van de jongeren enkel een diploma lager middelbaar onderwijs. Met de stages wil men in de eerste plaats hun kansen verhogen op de arbeidsmarkt.

“Dat is nodig, we moeten daarin eerlijk durven zijn. Velen van onze Brusselse jongeren zitten niet in de meest bevoordeelde positie. Ze moeten concurreren met pendelaars die vaak beter kwalificaties en een betere talenkennis hebben. Bovendien is discriminatie nog steeds een alledaagse realiteit. Onze jongeren hebben dus nood aan kansen. Kansen om zich te bewijzen, maar ook kansen voor de werkgevers om onze jongeren beter te leren kennen. Deze stages doen dat,” aldus Hannelore Goeman.