De nieuwe parkeerbesluiten van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan maken parkeren in de hoofdstad eenvoudiger in gebruik en harmoniseren de verschillen tussen de gemeentes. De hervorming komt er dankzij een intens overleg met de gemeentes. De parkeerdruk in de Brusselse wijken daalt en dit ten voordele van het parkeren voor bewoners.