Achttien burgerprojecten die inzetten op gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte krijgen een subsidie tot 15.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Pascal Smet, collegelid in de VGC, bevoegd voor stedelijk beleid, collegevoorzitter Guy Vanhengel en collegelid Bianca Debaets lanceerden hiervoor begin dit jaar de tweede editie van de nieuwe projectoproep Bruss-it. Het VGC-college maakt hiervoor jaarlijks 200.000 euro vrij.

Bruss-it richt zich tot Brusselaars die hun stad mooier en beter willen maken door ontmoeting te stimuleren en de Brusselse ruimte slim te gebruiken. Van de 47 aanvragen kregen 18 projecten een subsidie. Zowel wijkcomités, burgercollectieven, scholen, gemeenschapscentra en welzijnsinstellingen waagden hun kans. Samen met de eerste editie van Bruss-it zijn ondertussen 36 burgerprojecten actief in de verschillende Brusselse wijken. Ontdek ze op de website van Bruss-it. 

"Met deze kleine ingrepen brengen we meer urban kindness in onze stad. Elk op hun eigen manier brengen deze projecten mensen samen in de publieke ruimte. Het Brussels Brecht Eislerkoor gaat aan de slag met de bewoners van de sociale woontorens aan de Brusselse Papenvest die binnenkort tegen de vlakte gaan. Buurtbewoners pakken het Hermann-Debroux viaduct in Oudergem aan. Recyclart Fabrik bouwt een REPAIRMOBIL, als een ziekenwagen met ‘verplegend’ personeel dat zorg draagt voor kapotte meubels die anders op de schroothoop zou geraken," zegt VGC-collegelid voor stedelijk beleid Pascal Smet. 

"Met de schoolkinderen, ouders en bewoners een moestuin onderhouden op het dak van de school, zodat de kinderen leren waar groenten vandaan komen en in welk seizoen ze geoogst worden. Dat is maar één van de vele concrete projecten die we ondersteunen," zegt VGC collegevoorzitter Guy Vanhengel. "Het is een duidelijk voorbeeld van slim gebruik van de bestaande ruimte, rond een héél concreet gebeuren, waarbij iedereen uit de buurt betrokken wordt: dergelijke initiatieven willen we met Bruss-it aanmoedigen."

“Samen Brussel beter maken. Dat is de rode draad doorheen de verschillende Bruzz-it projecten. Iedereen Boei-t’ van het MPC Sint-Franciscus is een initiatief dat we absoluut willen ondersteunen. Het geeft mensen met een mentale beperking zelfvertrouwen en fierheid. Met een bakfiets trekken ze door de stad om eigen werk aan de man te brengen. Zo worden ook onverwachte ontmoetingen tussen diverse Brusselaars mogelijk," zegt VGC-collegelid Bianca Debaets.