Vandaag bespreekt de plenaire vergadering van het Brussels Parlement de Brusselse Huurordonnantie. Deze wet vervangt de oude (federale) huurwet in Brussel. Opvallend is dat Brussel er, in tegenstelling tot de Vlaamse Regering vorige week in haar huurdecreet, niet voor kiest om de huurwaarborg te verhogen van twee tot drie maanden. 

Brussels parlementslid Fouad Ahidar sp.a begrijpt de beslissing van de Vlaamse Regering niet.

“Met een dergelijke maatregel worden de zwaksten op de huurmark vergeten. Minister Homans zou als Vlaams minister voor armoedebestrijding toch moeten weten dat in België één op vier mensen niet over 1000 euro spaargeld beschikt. Een minister van Wonen én voor Armoedebestrijding moet zorgen dat elk gezin een goede en betaalbare woning kan vinden, helaas doet Homans het omgekeerde. Ik ben blij dat Brussel hier een ander beleid voert."

Een huurwaarborg kan een aanzienlijke hindernis zijn voor de kandidaat-huurder bij de zoektocht naar een woning, zeker als hij of zij jong is of een laag inkomen heeft. Een Brusselse huurder betaalt al gauw 2000 euro bij het huren van een huis voor de waarborg en de eerste maand huur. sp.a vindt dat we een doordacht beleid moeten invoeren, dat rekening houdt met draagkracht van zowel huurders als verhuurders.

Daarom heeft de Brusselse Regering een regeling uitgewerkt om mensen die moeite hebben dit bedrag bij elkaar te krijgen te ondersteunen via een maandelijkse afbetaling.

Fouad Ahidar: “De stijging van de huurprijzen in Brussel dwingt heel wat gezinnen om een groter aandeel van hun gezinsbudget te besteden aan de huur. Ik ben daarom blij dat we in Brussel ervoor kiezen de huurwaarborg tot 2 maanden te beperken en gezinnen die het moeilijk hebben deze waarborg bij elkaar te brengen ondersteunen.” 

Foto:©Charles Sayer