Het Brussels Parlement heeft vandaag de nieuwe ordonnantie over praktijktesten bij aanwervingen goedgekeurd. In de toekomst zal het in Brussel mogelijk zijn om effectief te controleren of werkgevers discrimineren bij aanwervingen. Hoog tijd vinden Hannelore Goeman en Fouad Ahidar.  

Discriminatie bij aanwervingen is uiteraard verboden, maar jammer genoeg moeilijk te controleren en handhaven. Dankzij praktijktesten en mystery callskan de overheid daadwerkelijk controleren of dat zo is. Dit zijn methoden waarbij inspecteurs onder het mom van een schuilnaam zich kunnen voordoen als sollicitant of als klant. Op die manier kunnen ze discriminatie opsporen.

“Dit is een belangrijke stap. Voordien kon men discriminatie bijna onmogelijk bewijzen met als gevolg dat er veel te weinig aan gedaan werd. Dat verandert nu.  Met de praktijktesten krijgt de antidiscriminatiewetgeving zijn eigen flitspalen,“ aldus Hannelore Goeman.

Brussel speelt hiermee een pioniersrol. Het is de eerste overheid in België die praktijktesten inzet in de strijd tegen discriminatie.

Ook Fouad Ahidar is opgetogen dat Brussel het verschil maakt: “Discriminatie treft zeer veel mensen. Dat brengt veel frustratie met zich mee en er gaat veel talent verloren. Dit is dus een belangrijke stap voor Brussel. Ik hoop dat andere overheden het Brusselse voorbeeld volgen. Sp.a heeft hierover ook voorstellen ingediend op federaal vlak en in het Vlaams Parlement.”