sp.a maakt werk van het in het Vlaamse regeerakkoord beloofde recht op voorschoolse opvang voor elk kind. Niet alleen moeten er tegen 2014 25.000 extra plaatsen in de opvang komen, die plaatsen moeten ook inkomensgerelateerd en dus betaalbaar worden. Een centraal loket in elke gemeente moet de zoektocht naar een plekje vereenvoudigen.

Vlaanderen zal tegen het einde van de huidige regeerperiode in 2014 naar schatting 208.000 kinderen jonger dan drie jaar kennen. Zonder budgettaire injectie zou er evenwel slechts voor 109.000 van hen een plaatsje in de kinderopvang zijn. Met de extra middelen die de regering Peeters-II in haar regeerakkoord vooropstelde (oplopend tot 90 miljoen in 2014) moeten daar 25.000 plaatsen bovenop komen, berekende de sp.a. "Maar die extra plaatsen moeten ook betaalbaar voor elke portemonnee zijn", stelt voorzitster Caroline Gennez. En dus eist haar partij uitbreiding en op termijn verplichting van opvangtarieven die aan het inkomen van de ouders gerelateerd wordt, ook in het zelfstandige circuit. Nu is nog maar dik twee derde van alle opvang inkomensgerelateerd.

De huidige krapte in de opvang leidt ook tot grote ongemakken in de praktijk. "Ouders moeten vandaag nog voor de geboorte van hun kind dertien adressen of meer aflopen om een geschikte plek te vinden. Wie dat niet kan doen, vindt simpelweg niks. Dat is onrechtvaardig", meent Gennez. Daarom is haar partij voorstander van een bureau voor kinderopvang in elke gemeente. In dat centrale meldpunt wordt het volledige opvangaanbod in de gemeente in kaart gebracht, en kunnen ouders zich aanmelden voor de voor hen meest geschikte plaats. "Elke ouder die in dat centraal meldpunt binnenstapt, moet de garantie krijgen dat hem of haar een opvangplek zal aangeboden worden", belooft Vlaams parlementslid John Crombez.

Nog dit parlementair jaar moet het Vlaams Parlement een kaderdecreet goedkeuren dat de regels voor het algemene recht op kinderopvang vastlegt. In dat decreet wil de partij ook een tijdschema vastleggen voor het uniformiseren van vergunningen en inspectie voor de gehele sector. In de toekomst zal enkel nog een vergunde opvang toegelaten worden. Het huidige systeem met ook 'gemelde opvang' (bekend bij de overheid, maar zonder vergunning) moet verdwijnen, vindt sp.a.