BTW-controles verschillen sterk van regio tot regio. Ook de BTW bedragen verschillen sterk naargelang waar je woont. "Niet eerlijk", zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. Hij dringt aan op een eenvormige toepassing van de richtlijnen.

Wie een nieuwe woning bouwt krijgt doorgaans een btw-controleur over de vloer. De gevolgen van zo'n controle zijn zeer verschillend afhankelijk van waar je woont. "Er zijn eenvormige richtlijnen voor de controleurs, maar die zorgen niet voor de gelijke behandeling van al wie een nieuwe woning bouwt", zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. Een eerlijke fiscaliteit vereist de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen."

Natuurlijke personen die niet BTW-plichtig zijn, moeten een aangifte indienen bij de BTW-administratie wanneer ze een nieuwe woning bouwen. De BTW-administratie belast op basis van de ‘normale' waarde van de woning, en niet op de werkelijke kostprijs. De normale waarde is gebaseerd op basis van de plaatselijke gangbare prijzen in de bouwsector.

Wanneer als gevolg van een controle BTW moet worden bijbetaald spreekt men van een productieve controle. Uit de cijfers die Dirk Van der Maelen heeft opgevraagd bij minister Reynders blijkt dat die productiviteit erg verschilt van regio tot regio. In Gent moesten 1 op 14 gecontroleerden bijbetalen in 2009, in Brussel en Hasselt was dat ongeveer 1 op 4. Het landelijk gemiddelde ligt dan weer op 14% of 1 op 7. En wat je moet bijbetalen verschilt ook sterk van regio tot regio: van 1700 euro in Hasselt tot 6.400 euro in Luik. Het landelijk gemiddelde bedraagt 3.300 euro.

Dirk Van der Maelen: "We kunnen stellen dat waar de kans groot is dat je moet bijbetalen, het bedrag nogal meevalt. Omgekeerd moet je veel bijbetalen waar de kans op een productieve controle klein is. Dit heeft meer weg van een loterij dan van een eenvormige uitvoering van de controles. Ik zal er bij de minister op aandringen dat hij erop toeziet dat zijn richtlijnen overal op dezelfde manier worden toegepast."