Het Buddyproject, een initiatief van de stad Leuven waarbij leerlingen hulp krijgen van een naschoolse begeleider krijgt eindelijk een eigen website.

‘Daardoor kunnen we kwalitatievere begeleiding aanbieden’, zegt projectbegeleidster Ine Sevenants. ‘Ouders, leerlingen, studenten en scholen kunnen er informatie opzoeken. De reeds deelnemende partijen hebben toegang tot het intranet, een gescheiden platform waarop de administratie veel gemakkelijker in orde gebracht kan worden en ook de interne communicatie tussen buddy’s en scholen veel beter loopt.’

Het Leuvense Buddyproject was het eerste in zijn soort. ‘We waren de eerste die op dergelijke structurele wijze zo’n initiatief lanceerden, in 2008’, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (SP.A).

Verdubbeling

‘En nu bereiken we 800 leerlingen met 450 buddy’s. Alle middelbare scholen en veertien basisscholen zijn in het project gestapt. De buddy’s zijn vooral studenten van de hogeschool en universiteit, maar ook oud-leerkrachten willen tegenwoordig buddy zijn. Op termijn mikken we op een verdubbeling van het aantal leerlingen, zodat iedereen die nood heeft aan ondersteuning die ook krijgt. En dat zal lukken, want de KU Leuven heeft plannen om het Buddyproject te verankeren in haar lerarenopleiding en het verplicht te maken.’

www.buddyleuven.be