Tijdens de laatste gemeenteraad van 2016 sprak fractieleider Anne Schiettekatte haar appreciatie uit over wat Gent de komende jaren nog mag verwachten.

Zij besprak namens de sp.a fractie het budget 2017 en de hieraan gekoppelde meerjarenplanning tot en met 2020.

Lees de volledige tussenkomst: