Voor het vijfde jaar op rij belooft het gemeentebestuur de invoering van de kindcheque. Eind 2013 werd de ‘gezinspremie’ afgeschaft. Die premie diende om gezinnen met kinderen te helpen met het betalen van de dure nutsvoorzieningen. Denk maar aan gas, water en elektriciteit. De premie bedroeg 200 tot 347 euro per gezin. Het gemeentebestuur van CD&V en N-VA beloofde een alternatief, de ‘kindcheque’ en ging er 150.000 euro per jaar voor uittrekken.

De kindcheque en de gezinnen die er op rekenden werden het slachtoffer van getouwtrek binnen het college. Discussies over budgetten en een verschil in visie over de kindcheque zorgden voor vier jaar stilstand en een besparing van niet minder dan 600.000 euro. Voor 2018 zou er nu een budget voorzien zijn van 70.000 euro en het gemeentebestuur plant de lancering van een tweede cheque.

De kindcheque zou een inkomensgerelateerde cheque worden waarmee kinderen aan sport en cultuur kunnen participeren. Inhoudelijk kan raadslid Benali dit idee volgen. Deze invulling sluit aan bij eerdere voorstellen. Eerder dit jaar stelde raadslid Benali voor om een UiTpas in te voeren in Beveren om zo sport- en cultuurparticipatie bij kansarmen te versterken. En sinds enkele jaren vraagt hij om de topsportsubsidies om te vormen naar een sportcheque voor jongeren. Budgettair zijn er wel bedenkingen. Het budget van de topsportsubsidies is 280.000 euro en het oorspronkelijke budget voor de kindcheque was 150.000 euro, terwijl er nu nog slechts 70.000 euro gebudgetteerd is voor de kindcheque.

Naast de kindcheque belooft het college ook nog een ‘onderwijscheque’. Dit zou een vergoeding zijn voor onbetaalde schoolfacturen. De gemeente betaalt rechtstreeks de onbetaalde facturen aan de scholen en de kansarme gezinnen met onbetaalde schoolfacturen moeten deze niet meer betalen. Groen-sp.a raadslid Benali is dit voorstel genegen. Reeds eerder vroeg collega raadslid Geert Noppe om een oplossing voor Beverse gezinnen die de schoolfacturen niet meer kunnen betalen. Het schepencollege is echter niet duidelijk over de financiering van deze maatregel. Komt dit uit hetzelfde magere budget van 70.000 euro of is er een extra budget vanuit het budget onderwijs voorzien? Dat was voor de betrokken schepenen nog niet duidelijk. Een weinig onderbouwd schot voor de boeg dus.

Raadslid Benali hekelt de beperkte inspanningen op sociaal vlak van het gemeente-bestuur. De kindcheque moet nog concreet gemaakt worden en het budget is voorlopig zeer teleurstellend. Het gemeentebestuur argumenteerde op de gemeenteraad dat het budget van sociaal beleid wel toenam, aangezien steeds meer mensen gebruik maken van de zorgpremie. Ook het OCMW zou inspanningen doen op sociaal vlak.

Voor raadslid Benali volstaat die uitleg niet. Verschillende sociale premies werden in 2014 samengevoegd tot een zorgpremie, wat een besparingsoperatie betekende. Door de vergrijzing neemt het aantal ontvangers van de zorgpremie toe, maar dat is dus een gevolg van demografie en niet van een socialer beleid van het bestuur.

Groen-sp.a keurde ook het OCMW-budget voor 2018 niet goed omdat het weinig ambitieus is. Enkele jaren geleden werden ook daar besparingen en prijsverhogingen doorgevoerd. Nieuwe initiatieven door het OCMW voor zorgbehoevende Beverenaars zijn schaars.

 Op de vraag wat er gebeurd is met de 600.000 euro die de voorbije jaren bespaard is door de niet-invoering van de kindcheque kon het gemeentebestuur ook na aandringen geen antwoord geven. “Dat is bijzonder wrang, gezien in diezelfde periode de kansarmoede bij kinderen in Beveren sterk toenam van 8,3% in 2014 naar 11% in 2016”, zei Benali.