In 2016 is er budgettaire ruimte voor investeringen. Zo is er voor de contractuele personeelsleden een verhoging van de pensioensbijdrage met 0,5% voorzien. In 2017 komt daar nog 0,5% bij. Zo verkleint op termijn de pensioenkloof tussen statutaire en contractuele medewerkers. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in gezondheid en preventie. Diest zal in 2016 twee automatische hartdefibrilatoren aankopen (één voor Den Amer en één voor het zwembad).

Op het vlak van cultuur is er een budget voorzien van € 57.500 voor een tentoonstellingenplan in het kader van Citadel'arte. Op sportief vlak wordt € 30.000 uitgetrokken om de aankomst van de wielerwedstrijd "Dwars door het Hageland" naar Diest te halen.

Ook de parking aan de Verversgracht zal onder handen genomen worden. Het asfalt zal verhard worden om problemen bij regenweer te voorkomen. Tenslotte wordt voor ontmoetingscentra SOK in Deurne en De Ketel in Kaggevinne € 126.000 extra voorzien voor dringende herstelwerken zoals nieuwe ramen en de herstelling van betonrot.

Traditioneel is de dotatie van de stad aan het OCMW één van de zwaardere kosten. Onze OCMW-voorzitter Willy Goos heeft vorig jaar gezorgd voor een vlotte en warme overdracht van het personeel van de thuiszorgdiensten van het OCMW, met de gewenste besparing tot gevolg. Ook dit jaar heeft het OCMW weer kostenefficiënt gewerkt. Hierdoor kan de voorziene dotatie van de stad aan het OCMW met € 860.000 verlaagd worden.

Ook andere diensten hebben bespaard volgens plan zodat we opnieuw een budget kunnen goedkeuren met een positief resultaat op kasbasis en een autofinancieringsmarge die sneller stijgt dan geschat en in 2016 al positief wordt. Dit duidt op een steeds beter structureel evenwicht.

Voor meer info:

Pascale Berghmans
Fractieleider sp.a - groen Diest 
0495 31 25 28