Verkeersveiligheid moet een prioriteit zijn

Heel wat inwoners voelen zich onveilig door snel rijdende auto’s en vrachtwagens in de kleine straten. We moeten de verkeersregels toepassen en defensiever rijden, er moet meer oog zijn voor zwakke weggebruikers, niet alleen wanneer we ze kruisen maar we moeten ook onze voetpaden en fietspaden vrijmaken, opwaarderen en aanleggen waar er nog geen zijn. Eenrichtingsverkeer moet op onveilige wegen mogelijk gemaakt worden.

De gemeente moet toezien op het correct toepassen van bestaande verkeersregels en klachten van inwoners serieus nemen. Weg- gebruikers die voor overlast zorgen, moeten daarop aangesproken worden. Controles zijn het middel bij uitstek om hier paal en perk aan te stellen. Dat geldt ook voor het wild parkeren, het rijden over voetpaden, het ne- geren van verkeersborden enz.

We werden ook gewezen op het onjuist gebruik van verkeersborden, de onduide- lijkheid ervan en het tekort aan effectieve borden. Wat dacht u een geel verkeersbord “gevaarlijke bocht” ?

Het centrum moet voor voetgangers toegankelijker worden. Het aanpassen van de verkeerssituatie door een snelheidsverlaging, eenrichtingsverkeer of het breder maken van

de voetpaden? Het mag duidelijk zijn dat volgens de wetgeving nieuwe voetpaden veel breder en toegankelijker dienen te zijn dan ze nu zijn in Buggenhout.

“moeten er eerst kinderen doodgereden worden?”

In reacties wordt er de vraag gesteld of onze beleidsmensen nog bekommerd zijn over de veiligheid en rechtszekerheid: “moeten er eerst kinderen doodgereden worden?”.

De komende maanden gaan we een datum bekend maken, waarop we u willen uitnodigen om te komen debatteren over onze ver-keersveiligheid. Laat u horen!