Antwerpen kent de volgende jaren een enorme bevolkingstoename. De nood aan investeringen in het openbaar domein is dus groot. Het Antwerpse districtsbestuur investeert, dankzij plannen die vorige legislatuur werden aangezet, maar veel meer is nodig. "Dit bleek ook uit recent onderzoek naar speelruimteweefsel dat in opdracht van het Antwerps districtsbestuur (N-VA/Groen/Open VLD) werd uitgevoerd", zegt Scheck. "Nu is het dus tijd voor concrete actie en investeringen."

sp.a voert daarom actie met haar ‘reizende’ speeltuin. Eerder vonden deze momenten al plaats op het Kiel, het Falconplein en den Oever. Zaterdag voerden we opnieuw actie op het Kiel, op het plein achter den Tir, omdat deze van alle Antwerpse wijken het slechtst bedeeld is qua speelruimte voor kinderen. "Omdat we niet alleen geloven in een stad met ruimte voor iedereen, maar er ook werk van willen maken. Want spelen in ’t Stad, natuurlijk kan dat!"