Enkele maanden geleden kondige de gemeente Sint-Joost-ten-Node aan dat ze voortaan gratis voor- en naschoolse opvang aanbiedt in de gemeentelijke basisscholen. In de drie Franstalige scholen gaat het om toezicht zonder meer, langs Nederlandstalige kant betaalt de gemeente de huur van een pand van vzw De Buiteling voor een bedrag van 50.000 euro. 

Vzw De Buitenling staat bekend om zijn kwaliteitsvolle kinderopvang. De Buiteling organiseert niet gewoon toezicht, kinderen kunnen bij elke dag genieten van een waaier aan educatieve activiteiten. Daar is een prijskaartje aan verbonden. Ouders betalen 80 cent per begonnen half uur, met een miniumum van 1,60 euro.

Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) zette vandaag de puntje op de i tijdens een tussenkomst in de RVG-raad:

"Het is dus niet zo dat de gemeente niet investeert in Nederlandstalige buitenschoolse opvang, zoals sommigen willen doen uitschijnen. Alleen gebeurt dat op een andere manier dan aan Franstalige kant, namelijk door een tussenkomst in de werkingskosten.”

Goeman ziet twee mogelijke oplossingen voor de huidige situatie:

“Ofwel organiseert de gemeente zelf de buitenschoolse opvang in de Nederlandstalige gemeenteschool. Dan gaat het om louter toezicht, zoals in de Franstalige scholen het geval is. Dat zou volgens mij jammer zijn, want de kwaliteit van de huidige opvang gaat dan verloren. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente haar subsidies aan de Buiteling verhoogt, waardoor de opvang gratis kan worden. Dit vind ik de beste oplossing. Opvang moet gratis én kwaliteitsvol zijn.”

Sp.a schepen Bea Meulemans zal deze laatste piste bespreken met de burgemeester. Hannelore Goeman hoopt dat het bestuur daar oren naar heeft.