Buitenschoolse opvang: 'Zoveelste aanslag op huishoudbudget van Vlaamse gezinnen', zegt @JorisVDBroucke

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, trekt vandaag aan de alarmbel. De buitenschoolse opvang zal tot drie keer duurder worden omdat minister Muyters het PWA-statuut afschaft, een tewerkstellingsmaatregel voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan de bak komen. Honderdduizenden Vlaamse gezinnen zullen de schoolfactuur daardoor fors zien stijgen.

‘Na de Turteltaks, de verdrievoudiging van de prijs van de kinderopvang, de verdubbeling van de zorgpremie, de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs, de verhoogde waterfactuur, de slechte hervorming van de kinderbijslag en een hele reeks andere prijsverhogingen, is dit een zoveelste aanslag op het huishoudbudget van de Vlaamse gezinnen’, zegt Joris Vandenbroucke. ‘En in de plaats van er eerlijk over te communiceren, is het opnieuw een factuurverhoging die in het geniep is gebeurd.’

Rob Beenders waarschuwde al meermaals voor de gevolgen van de afschaffing van het PWA-statuut, vroeg minister Muyters uitdrukkelijk om zijn hervorming bij te sturen en legde een alternatief op tafel. ‘De besparingsdrift van de Vlaamse regering treft niet alleen tal van mensen die moeilijk een job vinden maar dankzij het PWA-statuut toch aan de bak konden in maatschappelijk zinvolle tewerkstelling’, zegt Beenders, ‘maar ook al de Vlaamse gezinnen waarvan de ouders hard werken en niet de mogelijkheid hebben om onder de middag hun kinderen van school te halen of ‘s namiddags om drie uur aan de schoolpoort te staan.’

‘Op die manier katapulteert de regering van Geert Bourgeois ons terug naar de jaren vijftig’, zegt Vandenbroucke. ‘En en passant zadelt zijn factuurregering de Vlaamse gezinnen op met een zoveelste prijsverhoging. Wanneer stopt dit eindelijk eens?’